Упражнявай правата си със знания и творчество

Започна работата на екипа по проект „Упражнявай правата си със знания и творчество”, финансиран от Фонд Активни граждани България. Подготвяме  материали, с които да помогнем на педагозите да направят обучението за правата на човека интересно и градивно, и други – за учениците, които да възпитат у тях уважение към правата на другите и запалят желанието им за пряко участие в тяхната защита

11 декември 2019