ПУБЛИЧНА ОБЯВА № 1/6.01.2020 г.

За участие в избор на изпълнител с публична покана

по реда на чл.11, ал. 1 от ПМС 118/20.05.2014 г.

Предоставяне на хотелиерски услуги и храна в гр. Чепеларе за провеждане на тренинг

на младежи по проект „Упражнявай правата си със знания и творчество ” – Първи младежки лагер „Индивидуално осъзнаване на правата на човека – да опитаме чрез изкуство“, ACF 12/21/09.10.2019

Публична покана Април 2020

Изисквания към офертите Приложение 1

Образец Техническа ценова оферта 2020 Прил.2

Декларация чл.22 прил.3

Проектодоговор прил.4

 

 

05 януари 2020