НОВИ СЪБИТИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ, БЪЛГАРИЯ“

Най-после дългоочакваната обиколка започва!

На 12 и 13 октомври работим в гр.Сливен, на 14 и 15 – в Златарица, на 18 и 19  – в Долни Цибър, на 25 октомври сме в Чепеларе,  а на 26ти – в  Пловдив. Актьорите  представят в детайли проект „Упражнявай правата си със знания и творчество” пред училищните власти и местната общественост.  После  играят форум театрален спектакъл от нашия репертоар  по предпочетена от училищния психолог тема, за да видят интересуващите се какъв е начинът за защита на човешките права,  в който ще обучаваме младежите. Запознаваме се с бъдещите участници в проект „Упражнявай правата си със знания и творчество“.

03 ноември 2020