МРЕЖИ

Работата в мрежа дава възможност за обогатяване и разрастване на дейността на една организация: обмяна на опит и идеи, разнообразни съвместни инициативи, лични познанства с интересни личности, надеждни партньори в проектната дейност.
Една част от партньорите, с които работим и до днес, познаваме още от 1997 г. от Международния тренинг на Европейската Културна Фондация  по програма „Изкуство за социална промяна”.
С много други се запознахме през 2002 г. – в двугодишния тренинг по форум театър.
Европейските програми Грюндтвиг, Култура и Дафне също ни свързаха с много партньори.  
После нашите партньори ни срещнаха със свои…  
Сега почти няма eвропейска страна, в която нямаме познати колеги.
Получаваме и изпращаме покани за партньорство.
А нашето членство в IDEA (Интернационална Драма / Театър и Образование Aсоциация) ни свърже с колеги от цял

2009-2011

Мрежи;

Обмяна на професионален опит

 „С отворено сърце“

Международно проучване на възможностите за приложение на разлините видове изкуства като средство за социализация на различни маргинализирани групи.

С подкрепата на Програма за учене през целия живот – Грундтвиг

 

2005

Театрален тренинг на младежи

Лагер;

Мрежи

Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен „Радост“ – креативен куклен уьркшоп в Копенхаген

С подкрепата на ЕС – програма «Младеж»

2005

Театрален тренинг на младежи

Лагер;

Мрежи

„Куклиниада“

Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен в Испания

С подкрепата на ЕС – програма «Младеж»

2005

Театрален тренинг на младежи

Лагер;

Мрежи

Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен по сензитивен театьр в Уелс, Великобритания

С подкрепата на ЕС – програма «Младеж»

2005

Лагер;

Арт занимания

Летен детски уьркшоп по куклен театьр

на фестивала в Шарлевил-Мизиер, Франция

Местно финансираане

 

2004

Обучение на екипа;

Мрежи

„Датски път“

Запознаване с добрите практики за SECOND CHANCE училища в Дания

С подкрепата на ЕС – програма «Младеж»

 

2004

Тренинг на

Младежи;

Мрежи

„Изкуство и мечти“

Фасилитиране на креативно куклено ателие на Международен младежки обмен в Матозиньош, Португалия

С подкрепата на ЕС – програма «Младеж»

 

2003 –

2005

Мрежи;

Обмяна на професионален опит;

Обучителни материали

„Форум театър в обучението за възрастни“

11 Европейски страни съвместно издават пакет обучителни материали за водещи на форум – театрални представления

С подкрепата на Програма за учене през целия живот – Грундтвиг

 

2001

Социализация;

Мрежи;

Театър

 

„Балкански креативен театър“

Театрално турне в мултиетнически региони в България, Македония и Албания с цел осъществяване на контакти със съмишленици – педагози и актьори за бъдещи инициативи за преодоляване на етническата омраза

С подкрепата на Европейската Младежка Фондация – Страсбург