АРТ ТЕРАПИЯ

Дългогодишната ни практика ни позволява да подбераме и доразвием креативни театрални занимания, включващи в себе си различни видове изкуства и подходящи за работа с групи, различни по възраст и изходни данни.
 
Ние не  разпитваме. Просто даваме възможност на участниците в групата да контактуват помежду си, да се погрижат за някого,  да се усмихнат. Включването в процеса им дава нови познания, чувства и умения:

– Споделяне на чувства – страх, гняв, обида, тъга, отхвърляне, приемане, радост, др;
– Обмяна на познания в различни области;
– Сплотяване на  групата – самоутвърждаване, толерантност, взаимопомагане, търпение;
– Придобиване на умения за самооценка, самоконтрол, самостоятелност;
– Развитие на познания за себе си, другите и заобикалящата среда;
– Интегриране на собствените усещания, представи и чувства с тези на другите в реалната жизнена среда;
– Интегриране на отношенията в семейството – близки, приятели и в непозната сред

Участваме като фасилитатори на групи в наши и международни културни проекти.

2004

Арт терапия

Социализация

„Импровизирани кукли от ежедневни предмети“

Креативен уъркшоп на обучаеми в училище „Втори шанс“- Копенхаген

Покана на училището

 

2003

Арт терапия

 „Всемирна прегръдка за мир“

Фасилитиране на социализиращи арт-занимания на семейства – жертви на 11 септември в Боровец.

С подкрепата на Ротари клуб САЩ, България, Турция

 

1999

Арт терапия;

Превенция от насилие;

Театър

„Слънчева приказка“

Театрална работа и представления на младежите от ДДЮЛРГ – гр. Дупница

С подкрепата на Balkan Air Company, България.

 

1999

Арт терапия;

Превенция от насилие;

Театър

„Театър за децата в бежанските лагери“

театрален тур в бежанските лагери в Македония с представления и уъркшопове за косоварските деца

С подкрепата на Европейската младежка фондация – Страсбург