ЕКИП И СТРУКТУРА

Ние, Виолина Василева, Георги Стоянов, Екатерина Казакова, Константин Костов, Мери Карни, Поликсена Хардалова и Цвете Янева, сме основатели на частен театър “Цвете” с директор инж. Янко Янев. Завьршили сме НАТФИЗ «Кр.Сарафов» – София, специалност актьорско майсторство и режисура за куклен театьр.
От 1995 екипът фокусира вниманието си главно в приложението на драма- и театрални- техники в социалната и образователна сфера. За целта е обучаван в следдипломни квалификационни курсове и международни тренинги, семинари и уъркшопи. Непрекъснато осъвременява методите си, участвайки в Европейски проекти за обучение на обучители и обменяйки опит при участия в международни арт-социални проекти.
През 1999 театъра е регистриран като сдружение с нестопанска цел по закона за лицата и семейството и работа му се ръководи от Управителен Съвет с членове Мери Карни и Екатерина Казакова и председател – Цвете Янева. Всички решения се обсъждат и приемат на общи събрания. През 2013 сдружението се  пререгистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в извършващо дейност в  обществена полза.  Сега председател на Управителния Съвет е Виолина Василева-Александрова, а членове – Екатерина Казакова и  Цвете Янева.
През годините някои oт нас заминаха в чужбина. Към нас се присъединиха Йорданка Андонова (и тя куклена актриса),Явор Костов и Янко Велков – Янеца, те пък – драматични актьори.
В представленията ни се включват – Георги Мавров, Николай Дограмаджиев и Васил Спасов – всички те – кукленици.
А нашият възпитаник Венцислав Ненков можете да видите като жокер на някои от форум театралните ни спектакли.
В работата ни помагат и многобройни доброволци от цялата страна, преминали през наши тренинги – ученици, студенти, педагози…

СЛЕДДИПЛОМНИ  КВАЛИФИКАЦИИ НА ЕКИПА:

2012  Маркетинг за неправителствени организации
2012  Физически театър базиран върху метода на Жак Льокок, Маска, персонаж и театрална игра
2012  Набииране на средства; Планиране и оценка на въздействието
2011  Драма техники в образованието
2011-12  Драма-техники в образованието
2008   Тренинг за работа с младежи-правонарушители чрез средствата на театъра
2006   Тренинг за укрепване на гражданските организации в България и Румъния
2005  Международен тренинг по сетивен театър
2005  Международен тренинг за нови техники във Форум театъра
2002 – 04  Международен тренинг по форум театър за oбучители и жокери
2001 Тренинг за обучители по Конвенцията на ООН за човешките права, Национален тренинг – UNDP&UNICEF
2001  Техники за преподаване на съвременно сексуално образование,. Национален тренинг – UNDP;
2000  Аудиодескрибция при работа с незрящи-Дж.Снайдер,САЩ
2000  Арт-мениджмънт , п-ма ФАР
1999  Академия за позитивно поведения, Бахайска м/ународна общност
1997-99  „Изкуство за социална промяна”- Международен тренинг на Европейската Културна Фондация;
1996  Психодраматични методи при работа с подрастващи жертви на насилие – Давид Йерохам.