ЕКИП И СТРУКТУРА

През 1993 г. ние, Виолина Василева, Георги Стоянов, Екатерина Казакова, Константин Костов, Мери Карни, Поликсена Хардалова и Цвете Янева основахме частен театър “Цвете” с директор инж. Янко Янев. Завьршили сме НАТФИЗ «Кр.Сарафов» – София, специалност актьорско майсторство и режисура за куклен театьр. През 1999 театъра е регистриран като сдружение с нестопанска цел по закона за лицата и семейството, а през 2013 се  пререгистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в извършващо дейност в  обществена полза.  Работата се ръководи от Управителен Съвет с председател Цвете Янева и членове Виолина Василева-Александрова и Екатерина Казакова, а важните решения се взимат от Общото събрание.

През годините екипът промени съставът си. В момента документално в сдружението членуват Виолина Василева-Александрова, Екатерина Казашка, Елена Благоева, Мартин Ноев, Мери Карни, Михаил Петров, Поликсена Хардалова, Таня Йоргова, Филип Гуляшки и Цвете Янева, но в работата ни активно участват Невена Денчева, Васил Спасов, Явор Костов, Йорданка Андонова, Йоана Тодорова и Янко Велков.
От 1995 фокусирахме вниманието си главно в приложението на драма- и театрални- техники в социалната и образователна сфера. За целта бяхме обучавани в следдипломни квалификационни курсове и международни тренинги, семинари и уъркшопи. Непрекъснато продължаваме да осъвременяваме методите си, участвайки в Европейски и други международни арт-социални проекти и такива за обучение на обучители.

СЛЕДДИПЛОМНИ  КВАЛИФИКАЦИИ НА ЕКИПА:

2012  Маркетинг за неправителствени организации
2012  Физически театър базиран върху метода на Жак Льокок, Маска, персонаж и театрална игра
2012  Набииране на средства; Планиране и оценка на въздействието
2011  Драма техники в образованието
2011-12  Драма-техники в образованието
2008   Тренинг за работа с младежи-правонарушители чрез средствата на театъра
2006   Тренинг за укрепване на гражданските организации в България и Румъния
2005  Международен тренинг по сетивен театър
2005  Международен тренинг за нови техники във Форум театъра
2002 – 04  Международен тренинг по форум театър за oбучители и жокери
2001 Тренинг за обучители по Конвенцията на ООН за човешките права, Национален тренинг – UNDP&UNICEF
2001  Техники за преподаване на съвременно сексуално образование,. Национален тренинг – UNDP;
2000  Аудиодескрибция при работа с незрящи-Дж.Снайдер,САЩ
2000  Арт-мениджмънт , п-ма ФАР
1999  Академия за позитивно поведения, Бахайска м/ународна общност
1997-99  „Изкуство за социална промяна”- Международен тренинг на Европейската Културна Фондация;
1996  Психодраматични методи при работа с подрастващи жертви на насилие – Давид Йерохам.