Отвори очи!- 2008/2009

С подкрепата на Балкански тръст за демокрация

Къде?

В градовете Благоевград, Дупница и Кюстендил

 

Кога?

1 октомври, 2008 –  30 юни, 2009

 

Какво?

Младите участници и техните ръководители са снабдени с тематични видеоматериали и обучени да водят дискусия за подходящи модели на поведение в различните фази на трафикиране – зарибяване, транспортиране и сексуална експлоатация. С тези материали те посещават местните училища, предизвиквайки осъзнаване на сериозността на проблема от страна на техните връстници.

Представители на полицията дават информация за помощта, която държавните институции оказват.

В 4-дневен тренинг по форум театър младежите се обучават да изнасят на сцена различни случаи на трафикиране на жени. В дискусиите, които следват представленията зрителите биват провокирани да осъзнаят изключителната важност на личното решене за развието на критичната ситуация.

Създадените форум театрални представления участниците представят пред съученици, родители, учители и представители на местните власти.

 

Моля, погледнете видео  http://youtu.be/Khw3sLkHby0