ВИДЕО

EDUCATHE+

„Летящият рицар“ – трейлър  http://www.youtube.com/watch?v=AU5fl4qU1bw
 Студио „ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР“ – ученически театрални представления за възпитание в ненасилие  

95 СОУ http://youtu.be/c8kny6P4KQk

42 ОУ http://youtu.be/vsSZWdY2pMk

44 СОУ http://youtu.be/rUstJ8OuyYo

 

 Театър и драма в образованието – средство за интегриране на ромите в България-2012/2013 – 2 http://youtu.be/NL6Eq-UuxkA

 

Театър и драма в образованието – средство за интегриране на ромите в България-2011/2012 – 1

https://www.facebook.com/photo.php?v=242174125916392&set=o.210501075741863&type=2&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=242190215914783&set=o.210501075741863&type=2&theater

 Арт социален детски център – работа с деца със СОП  

http://www.youtube.com/watch?v=RWuMmeIHcyo

 http://www.youtube.com/watch?v=dyswIxXMbXI

 

Форум театър

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZtgIx0KkUa0
 Отвори  очи! 2008-2009  

http://www.youtube.com/watch?v=Khw3sLkHby0

 

 http://www.youtube.com/watch?v=hNcBnxK-Ms8

Младежка Агора  

 http://www.youtube.com/watch?v=ZtgIx0KkUa0

 http://www.youtube.com/watch?v=4K2jDvgGSok

 

Отвори очи! 2006
 http://www.youtube.com/watch?v=etOfwsv69kg
ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ“
 

http://www.youtube.com/watch?v=7xAI95oMzKc