СПОНСОРИ

 • Американска агенция за международно развитие
 • Бахайска Международна общност
 • Британски Съвет
 • CEC ArtsLink
 • Европейската Кyлтурна Фондация
 • Европейската Младежка Фондация
 • Канaдската Агенция за международно развитие
 • Министерството на Културата
 • Национален фонд “Култура”
 • Обединените Холандски фондации
 • Програма за учене през целия живот – Грундтвиг
 • Програма за учене през целия живот – Леонардо да Винчи
 • Програма “Култура 2007-2013”
 • Програма PHARE
 • ПРООН
 • Про Хелвеция
 • Ротъри клуб
 • Световна банка
 • Столична програма “Култура”
 • Тръст за взаимно разбирателство
 • Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
 • Фондация за реформа на местното самоуправление
 • Фондация „Развитие на гражданскте инициативи’
 • Фонд за подкрепа на НПО – България

БЛАГОДАРИМ!