5-дневен тренинг на студенти за прилагане на

арт-техники при работа с деца със СОП

проведен в рамките на проект «Арт социален център»


С подкрепата на Фонд за подкрепа на НПО-България

 

7.30-

09.30

  закуска закуска закуска  закуска

09.30-

11.00

 

 1ва сесия

Енергиз.игри

1ва сесия

Театрални игри

1ва сесия

Работа с  приказки 

1ва сесия

Скулптори

10.00-

11.30

 т-р“Цвете“ пристига  своб.време  своб.време  своб.време  своб.време

11.30-

13.00

   

2ра сесия

Игри за запознанство

2ра сесия

Театрални игри

 

2ра сесия

Игри за по-малки деца и деца с интелект. проблеми

 

2ра сесия

Обобщение.

Дискусия

13.30-

14.30

   Обяд   Обяд  Обяд   Обяд 

14.30-

16.00

НАСТАНЯВАНЕ НА

ДОБРОВОЛЦИТЕ

 

своб. време

своб. време

 

 

своб. време

 OTПЪТУВАНЕ

16.00-

17.30

 

1ва сесия

Откриване. Игри за запознанство. Споразумение

 

3та сесия

Игри за екипна работа

 

3та сесия

Куклено ателие

 

3та сесия

Клоуни

 

17.30-

18.00

   своб.време  своб.време  своб.време  

18.00-

19.30

   

4та сесия

Игри за екипна работа

4та сесия

Куклено ателие

 

4та сесия

Клоуни

 

20.00-

21.00

 вечеря  вечеря  вечеря  вечеря  
21.00-    Ролеви игри  Ролеви игри  Асоциации