А TИ КАКВО БИ НАПРАВИЛ?

Форум театрално представление

за ученици от 10 до 14 години

 

Спектакълът е създаден благодарение на

любезната подкрепа на Министерството на Културата,

спечелена чрез конкурс.

 

 

Днес насилието в училище до такава степен е станало ежедневие, че учениците често не го забелязват. Все по-често, все по-рано…

На сцената ще бъдат представени едни от най-често срещаните форми на насилие в училище. Маските на актьорите и липсата на думи позволяват на зрителите да се  идентифицират не с конкретен човек, а с определен типаж. Това позволява на всеки от тях да вложи в героите черти, които е опознал от собствения си жизнен опит и да има своя лична история за представеното. Когато  децата съпреживеят емоциите на жертвата, те ще бъдат мотивирани да потърсят начин да облекчат положението й. С тяхното активно участие ще създадем други сцени,  показващи друга гледна точка и друго решение на към ситуацията, предхождаща насилието.

Форум театърът е театрална игра, в която проблемът бива показан в неразрешена форма. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения, като при преиграването на представлението зрител влезе в ролята на потьрпевшия в избран от него момент и промени поведението му по удачен, според него начин.

Форум театърът предоставя на зрителитеневероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации.