А TИ КАКВО БИ НАПРАВИЛ? 

Форум театрално представление

за ученици от 10 до 14 години

A ti kakvo bi napravil
Спектакълът е създаден благодарение на любезната подкрепа
на Министерството на Културата, спечелена чрез конкурс
 

 

е форум театрален спектакъл, в който са представени три от най-често срещаните форми на насилие в училище. Зрителите решават в коя от тях да се опитат да предизвикат положителна промяна, променяйки в определен момент и по удачен според тях начин, поведението на потърпевшия герой.

 

В ролите:

Виолина Василева-Александрова

Невена Денчева

Михаил Петров

Филип Гуляшки

 

New Image8 New Image11