Повече няма да ме видиш!

представя драматичен конфликт между дъщеря и майка. Зрителите изказват предположения за събитията, довели да такъв разрив, които актьорите изиграват. В сътворената на базата на собствения им опит история, младежите търсят пътища за облекчаване на отношенията дете – родител.

В ролите:

Виолина Василева-Александрова

Ирина Андреева/ Невена Денчева

Жокерира:

Янко Велков-Янеца

 

Спектакълът е реализиран със съфинансиране

от Столична програма „Култура”2017