СМЕСВАНЕ НА ПУБЛИКИ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО

Creative Europe logo (Bulgarian text)      Contract Number: 2017-1696 / 001-001

Създаването на възможност за равноправно включване на хора с увреждания в изкуството като изпълнители или публика, е общоевропейски проблем, който занимава многобройни организации, всяка от които – със специфични задачи и открития. Проблемът касае много хора, поради което партньорското взаимодействие между тях е много целесъобразно и полезно за всички.

Театър „Цвете” провокира личностното развитие на младите хора и окуражава позитивното им включване в обществения живот, без оглед на техния произход и дадености, като прилага новаторски за България интерактивни театрални техники. Участието в международния партньорски проект “Смесване на публики в изкуството” ще обогати професионалния ни арсенал за изпълнение на мисията ни, поради което е особено желано и вълнуващо за екипа. Проектът предвижда сътрудничество на 8 партньорски организации от 6 страни – Белгия, България, Великобритания, Португалия, Финландия и Хърватия за прилагане и участие в разпространението на успешна иновативна техника на включването на хора с увреждания в изкуството, създадена от финландския актьор       Eеро Eнгвист.

Основно събитие в проекта е изграждането на жесто-словесен спектакъл, еднакво подходящи за актьори със и без слухови проблеми и еднакво достъпни за зрители със и без такива. В изграждането на българския двуезичен жесто-мимичен спектакъл работят нашият режисьор Васил Спасов и актьорите от Театър “Мим-Арт” Росица Караджова и Нури Яширов,  от  театър  “Цвете” Виолина Василева-Александрова и гост-актьорът Тодор Янкулов. Необичайните представления ще се отличават и с предвидената след всяко от тях свободна дискусия между всички присъстващи, подпомогната от жестови преводачи, създаваща условия за равнопоставено междуличностно общуване и успешно смесване на публиките. За достигане на културното събитие до максимален брой зрителик, предвиждаме взаимодействие с организации на хората с увреден слух.

В рамките на проекта ще бъдат предвидени Отворени семинари за режисьори от цяла Европа, проявяващи интерес към приложния  театър. Семинарите включват обмяна на опит за начини на привличане и смесване на публика със различни потребности.

Придобилите личен опит от прилагането на техниката режисьори, ще го обединят в наръчник, който ще предостави познанието им на всички, практикуващи приложно изкуство в проектната уеб платформа и уеб страницата на Театър “Цвете” www.theatretsvete.eu. Пак в партньорско сътрудничество участниците ще потърсят приложение на техниката и за други нуждите на хората със слухови проблеми, както и адаптирането й за решаването проблемите и хора с други увреждания.

В проекта се предвижда съвместна работа на придобилите опитност в приложението на техниката на двуезичния театър участници върху адаптирането й и за групи с други специални нужди. Постигнатите в проекта резултати ще станат достояние на колегите от цял свят от предстоящия да се създаде наръчник и неговото публикуване в уеб платформата на проекта и уеб страницата на театър “Цвете”

 

Стартова среща в Загреб

Нашият проект официално стартира със среща в Загреб на 13 септември 2017, сряда

 

Режисьорите в Брюксел

Режисьорите от страните –партньори се срещнаха в Брюксел,Бeлгия на 1 декември 2017. Те дискутираха своите виждания за реализирането на пиесата „Кукунор”

De Zeyp building (brick with large windows, green bushes to the left of the front door and steps leading to the door)

 

Проектна среща в София

Срещата на консорциума в София, България  ще бъде на 7-9 март 2018 г.  Ръководителите на проекта и режисьорите на спектаклите ще проведат едновременни срещи, за да обсъдят съответните аспекти на проекта. Всички участници ще присъстват на репетициите на българската версия на „Кукунор”.

„Г Р А Н И Ц И”
иновативен двуезичен спектакъл
по пиесата „Кукунор и Унику“ на Ееро Енквист,
реализиран в партньорство с Театър “МИМ-АРТ”

Адаптация и режисура: Васил Спасов
Сценограф: Бояна Бъчварова
Консултант: Мария Атанасова
Участват: Росица Караджова, Виолина Василева-Александрова, Нури Яшаров и Тодор Янкулов

Разположени на границата на враждуващи държави, двама войника ще открият Човека отвъд оградата. Въпреки всичките наложени ограничения – физически, психологически и емоционални, пътят към Другия винаги си струва да бъде извървян…

Иновативният двуезичен спектакъл събира актьори без и със слухови нарушения на една сцена, както и чуваща и нечуваща публика в една зала. Всеки образ се представя от двойка актьори, които по уникален начин съчетават два български езика – говорим и жестов.

IVE_0039 IVE_0063 IVE_0219
IVE_0277 IVE_0301

 

19-20.10.2018

Стълпотворението в Лисабон –срещи, Отворен уъркшоп , премиера

 

18 oктомври

  • Среща на ръководителите на проекта на партньорските организации: събиране на материалите за разпространение и комуникации от първата година; Междинен финансов отчет; Определяне на графика на дейностите през втората година;
  • Среща на режисьорите: Преценки и заключения от петте театрални представления; Структура и първи статии на ръководството по Иновативен двуезичен театър; плниране на създаването му

 19 oктомври

Отворен уъркшоп “Въведение в метода на новаторския двуезичен театър“, воден от  Ееро Енквист (финландски актьор и режисьор) и Иво Пейтърс (координатор  на проект „Sign and Sound Тheatre, съ финансиран от Програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия.

Основната цел на този проект е да популяризира театъра на глухите на европейско ниво и по – специално пионерския метод на ИДТ (Иновативен двуезичен театър), който обединява глухи и чуващи актьори на сцената и глухи и чуващи хора в публиката. ИДТ е  новаторска техника, която интегрира знаковия и говоримия език.

10h45 – 12h30> ПЕТ УСПЕШНИ ПРАКТИКИ

– Университет Уулвърхемптън

– Цекейт и  Далан, Загреб

– Воарт, Лисабон

– Театър Цвете, София

– Де Сейп, Брюксел

ПАУЗА – Обяд в Националния музей на изкуствата Антига

14.30 – 17.30 ч.> РАЗИСКВАНЕ

– Обмен на опит и споделяне на идеи

– Дали новаторският двуезичен театър е метод за смесване на аудиторията?

– Приложим ли е при други групи с други специфични нужди?

– Как да разпространяваме тази театрална техника в Европа, в европейските фестивали?

20 oктомври

Свободно време;

Премиера „3,50 х 2,70” на партньорите от Португали

ooo-E-Card_EN-page-001