ТЕАТЪР

Създаденият през 1993 г. частен театър “Цвете” започва дейността си с подготовка и изнасяне на куклени представления за най-малките –  в детски градини и начални училища.  (“Kоледна приказка”, “Бабини приказки”, „Кой покори Слънцето?”, “Снежни  приключения”, “Пижо и Пенда”, „Приказка за Мечо Пух“, „Театър – изненада“, “Сапунена приказка”, „Ние и то“).

Наши специално подготвени и преведени на албански представления гледат хиляди косоварчета в бежанските лагери в Македония, приковани в колички деца в полусрутени сиропиталища, много българчета в откъснати от културата региони
Спектакълът „Бабини приказки“ е представен и високо оценен на редица международни фестивали.

Насочвайки дейността си в сферата на гражданското образование на младите хора, актьорите създават спектаклите „Отвори очи!“, „Прозорци“, „Опасна любов“, „Дозата“, „Семеен пъзел“, „Ние и то“, „Коментирай това!“, „А ТИ какво би направил?“ В тях те използват иновативни за страната ни техники, превръщащи зрителите в преки участници в театралното представление. За младите хора се създава възможност да погледнат представения проблем от различни гледни точки, да се опитат да го разрешат и да преживеят последиците от своите действия, този път –  в безопасна среда.

За съжаление, липсата на собствена сцена отрежда кратък живот на много от спектаклите .

 
2016-2020 Театър

Кой да бъде цар?

с подкрепата на програма „Земеделие и развитие на селските райони 2014-2020” на Европейската Комисия.

2017-2019 Tеатър

Смесване на публики чрез изкуство

с подкрепата на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия

2017-2019  

Куклени тържества в Родопите

с подкрепата на фондация „Пловдив заедно 2019“

   

ЛЕТЯЩИЯТ РИЦАР

с подкрепата на столична програма „Култура“

   

ДОЗАТА

   

НИЕ И ТО

   

САБЯТА НА ЩУРЧЕТО

2014 Театър

„TИ решаваш!“  – създдаване на форум театрален спектакъл протов насилието между връстници за деца от 9 до 13 год.

С подкрепата на Министерството на Културарата

2013 Театър Създаване на интерактивен куклено-драматичен спектакъл за възпитание в ненасилие и толерантност
С подкрепата на Столична програма “Култура”
2011-2013 Театър;
Превенция;
Обучение на екипа

 „Там, където има насилие“

Усвояване на нови драма –техники; Подготвяне и разпространение на театралнa програмa за превенция на насилието между  подрастващи

С подкрепата на ЕК – програма „Дафне III“

 2007  Театър;
Здравно възпитание
 Първи декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП Улично кокилно представление & младежка дискусия в гр.Трявна
Покана на Общината
 2006 Театър;
Здравно образование
 Разпространение на образователния спектакьл „Сапунена приказка“ в домове за деца, лишени от родителски грижи.
С подкрепата на Дирекция „Театьр, вариететно и цирково изкуство“ при Министерството на културата
 2006-  

2007

Театър;
Гражданско образование

“Съдът с отворени врати”

Серия от форум театрални представления, информиращи младите хора за промени в българското законодателство и тяхното практичеко приложение.
Част от «Инициатива за укрепване на сьдебната система» на Американската Агенция за Международно развитие.

 2006 Театър;  

Мрежи

 

 

„Артисти за мир на Балканите – 2006”

Нова среща на балкански артисти и режисьори на Международния Театрален Фестивал в Мостар, Босна & Херцеговина. Театрални представления на открито в исторически места в града.
С подкрепата на Европейската Културна Фондация и Международния институт за театьр, САЩ

 2005  Театър  „Името на Жената“  

Театрално представление, провокиращо дискусия в обществото за правата на жената; включено в проект на сдружение «Жени за настояще»

С подкрепата на Холандско Посолство, програма Матра Кап

 2005 – днес  Театър  Участие на кокилни спектакли в общински изяви  

По покана на общините

 2005  Театър  „Самодивски мотиви“  

фолклорно улично кокилно шоу.
Самофинансиране

 2005  Театър

“Артисти за мир на Балканите – 2005”

Среща на социално ангажирани театрални компании от Босна & Херцеговина, Сьрбия, Албания, Македония, Косово, Гьрция, Англия, САЩ и Бьлгария за обмяна на идеи, театрални техники и сьвместно изграждане на Театрално представление за сьвременни социални балкански проблеми («Мед и крьв»)
С подкрепата на Швейцарската културна програма Про Хелвеция” и ArtsLink (USA)

 2005 Театър;
Гражданско образование
„Прозорци“
Театрално представление, информиращо обществеността за вьведената нова мярка в българската наказателна система – пробация
С подкрепата на Британски Съвет – България
 2005  Театър;  

Здравно образование

“Сапунена приказка”
Здравно-обазователен спектакьл за най-малките
Самофинансиране
 2005 Театър;
Гражданско възпитение в толерантност
“Ние и То”
Улично кокилно куклено шоу с интерактивна част за вьзпитание на най-малките в толерантност
Сьздаден в рамките на проект “Социално приобщаваща Европа” на британската детска правозащитна организация “Спасете децата“
 2003 Театър;
Превенция о т трафикиране

 „Отвори очи!“ – 1 фаза

Форум театрални представления за превенция от човешкия трафик в София и Русе, съвместно с The Geese Theatre Company, Великобритания
С подкрепата на Британски Съвет – България

 2003  Театър

„Театър в горещи точки на Планетата“

Театрално турне в САЩ на „Ромео и Жулиета“ и „Бабини приказки“. Видеолекции. Уъркшопове „Кукли срещу насилието“ и „Импровизирани кукли“ в университети в 7 щата.
С подкрепата на Arts International и организацията на Bond Street Theatre

 2002 Театър;
Мрежи
„Артисти за мир на Балканите – 2002“
Разширяване на през-граничния театрален език на Балканскитв актьори чрез обмяна на опит на умения в сферата на физическия и куклен театър. – съвместен театрален проект с Bond Street Theatеr, Ню Йорк.
С подкрепата на Arts International
 2001 Театър;
Превенция от БППП

„Опасна Любов“

Улично кокилно шоу в Националния хепанинг в Международния ден за борба с ХИВ и СПИН, 1 декември.
С подкрепата на Програма за развитие на ООН

 2001 Театър;
Социализация;
Превенция от насилие;
Мрежи

„Пост-конфликтен театър на Балканите“- 2

Балканско турне на „Ромео и Жулиета“; Tеатрални занимания с деца от различни етнически групи и с увреждания
С подкрепата на ArtsLink & Trust for Mutual Understanding – САЩ

 2000 Театър;
Социализация;
Превенция от насилие;
Мрежи

„Пост – конфликтен театър на Балканите“- 1

Съвместна театрална продукция на „Ромео и Жулиета“ с Bond Street theater – NYC. Театрално турне и арт-уъркшопи с деца от различни етнически групи в следвоенно Косово
С подкрепата на ArtsLink & Trust for Mutual Understanding – САЩ

Фасилитиране на Първия Балкански Помирителен Младежки Семинар, в Пловдив
Организиран от UNESCO

 2000 Театър „Театър – изненада“
Здравнообразователен куклен моноспектакъл за най-малките
Самофинансиране
 1999  Театър Коледно театрално турне в социални домове
С подкрепата на Фонд „Култура“ към Министерството на културата
 1998  Театър „Приказка за Мечо Пух“
Съвместна куклена продукция с театрална къща „Мариета и Марионета“
 1998  Театър „Разпространение на театрална продукция в региони, откъснати от културния живот“
С подкрепата на Национален център за театър към Министерство на Културата
 1995  Театър “Пижо и Пенда”
интерактивен куклен спектакъл
Самофинансиране
 1995  Театър “Снежни приключения”
Коледен куклен интерактивен спектакъл за най-малките
Самофинансиране
 1994  Театър Участие в наши и международни театрални фестивали
Самофинансиране
 1994  Театър “Кой покори Слънцето?”
интерактивен куклен спектакъл за най-малките против насилието
Самофинансиране
 1993-1994  Театър

“Бабини приказки”

фолклорен спектакъл с импровизирани кукли от автентични предмети от селския бит
Самофинансиране

 1993  Театър “Kоледна приказка”
Самофинансиране