КАМПАНИЯ „ТЕАТЪР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО“

logo-ob6t-small-page-001 LOGO_SOFIA_SPORT_2018_small
logo-SY-small-page-001

 

В края на 2017г. Театър „Цвете” обяви намерението си да проведе Кампания „ТЕАТТТЪР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО” на среща с директори на столични училища и представители на местни комисии за борба с противообществени прояви  на малолетни и непълнолетни (КБППМН).

За да се включи в кампанията едно училище, е необходимо:

  • Да закупи поне един пакет от 5  форум театрални представления, свързани с различни форми на насилие, които Театър “Цвете” предлага;
  • Да сформиран ученически театрален клуб от поне 6 деца между 5 и 10 клас и един педагог- ръководител на клуба за участие във фестивала “Театър срещу насилието” на 26 ноември 2018,

Благодарение на финансиране, получено от местните КБППМН от райони „Подуяне” и „Витоша” и програма „Спорт” на Столична община, в Кампанията се включиха 2СУ ”Акад.Ем.Станев”, 86 ОУ „Св.Кл. Охридски”, 130 СУ „Стефан Караджа” и студенти от специалност „Неформално образование” на СУ „Св. Климент Охридски” с ръководител  доц. Ваня Божилова. Методологичните материали за тренинга на студентите бяха изготвени в сътрудничество с доц. Божилова така, че да бъдат най-полезни за редовното им университетско обучение. В първата фаза на обучението си младежите изпълняваха задачи, свързани със създаването на кратко театрално  представление по реална история. Във втората фаза те се обучаваха в жокериране (водене на форума, следващ представлението). Веднага след това започна практическата част на обучението – подготовката на ученическите форум театрални спектакли за участие във фестивала. В резултат на съвместната работа на ученици, педагози, студенти и актьори, в две от училищата бяха подготвени по един спектакъл, а в 86 ОУ – два, които бяха изиграни по 2 пъти пред съученци.

20181114_144833 20181114_145532 20181114_150458
 viber image1  20181114_142343  viber image5

На фестивала „Театър срещу насилието”, проведен на 26.11.2018 в Университетския театър „Алма Алтер” бяха представени 4 форум театрални спектакъла  с  участието на 32 актьора на възраст от 12 и 14 години, подготвени под ръководството на 12 студенти с ментори 3 актьори и 4 местни педагози. Те бяха жокерирани от тренирани от нас студенти. Общ брой на ученическите представления – 200.

Студентите и учениците бяха сертифицирани, на включилите се педагози бе връчена благодарствена грамота​

46827453_1238921016240047_2778741027584868352_n 46994429_1238920932906722_3155955489657847808_n  46845183_1238921042906711_3773250407304790016_n
46769627_1238920909573391_7392121775682748416_n 46964736_1238920842906731_5837342459184545792_n 46978921_1238920829573399_5945280540725739520_n