EUROPEAN COMMISSION

Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme

Call: H2020-MSCA-RISE-2017

Funding scheme: MSCA-RISE

КУКЛОТЕРАПИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО  – РЕПЕТИЦИЯ ЗА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

Автори:

Виолина Василева-александрова

 

 

Дата:

1-3.09.2018

Исторически преглед

Функции на куклотерапията

Предимства на работата с кукли

Куклата като преходен обект

Kуклотерапията в образованието

Куклите и децата със СОП

Хуморът и метафорите в куклотерапията

Обобщение

Куклотерапията подпомага:

—   Деца с труден контакт при общуване. Куклата за тях е средство, за да комуникират с околните;

—   Катарзиса чрез играта с кукла и споделянето на глас на спотаени проблеми;

—   Осъзнаване на проблема и предприемането на стъпки към неговото разрешаване.

—   дистанцирането и анализирането на проблемната ситуация;

—   Трансформирането на нагласи и представи;

—   Чувството на сигурност и защита. Разглеждат се въображаеми ситуации, включващи въображаеми герои, а разказвачът е „скрит” зад образа на куклата;

—   Намаляване на агресивните реакции – отнема се психологическото напрежение, създават се условия за намаляване на тревожността и се стабилизират емоциите.

Обобщение (2)

Употреба на куклотерапията в училищната практика за:

—  Диагностика – конкретизиране на трудната ситуация, в която е попаднало детето. Заставайки зад образа на куклата, то се чувства сигурно и споделя чувствата и мислите си;

—  Достигане на емоционална устойчивост и саморегулация;

—  Постигане на социално взаимодействие;

—  Развитие на комуникативни умения;

—  Разрешаване на вътрешни конфликти и утвърждаване на неговата позиция, статус в обществото като цяло или в групата, към която принадлежи;

—  Развитие на речта, мисленето, въображението.

Благодаря за вниманието!