CybSPEED:
Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование

 

Проектът се осъществява по Програма „Мария Склодовска Кюри” – „Обмен на персонал с цел изследвания и иновации“ – към „Хоризонт 2020”: H2020-MSCA-RISE-2017: Research and Innovation Staff Exchange. Продължителност 48 месеца.

 

Цел на проекта е да се предложат нови методи за анализ, моделиране, синтез и внедряване на киберфизични системи в специалното образование чрез интердисциплинарни изследвания на интерфейса мозък-компютър за целите на роботиката, когнитивната биометрия и изкуствения интелект в хуманоидни и нехуманоидни платформи.

 

Чрез проекта CybSPEED ще се реализират множество сценарии на взаимодействието човек-робот, включващи игри, педагогически задачи и сценично поведение, в които деца и възрастни ще развиват способности, които в стандартни ситуации са проблем за тях. Комплексните изследвания ще се провеждат в интердисциплинарна и интер-секторна мрежа от организации от България, Испания, Франция, Гърция, Чили, Мароко и Япония.

 

В консорциума на проекта участват:

– UPV/EHU- University of the Basque Country, San Sebastian, Spain – Координатор на проекта

      Институт по роботика – БАН, инициатор на проекта

– EMaTTech – Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala – Гърция

– PRAXIS Pediatric Rehabilitation Center, Kavala – Гърция

– Театър „Цвете“ – България

– UGA – University Grenoble Alpes, Grenoble – Франция

– CHU – Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, Grenoble – Франция

– CVC – Centro De Vision Por Computador – Испания

 

Партньори извън ЕС са:

– KYUTECH – Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu, Япония,

– CEINE – Research Center on Business Intelligence, University of Chile, Чили

– UH2C – SSDIA/ENSET – Hassan II University of Casablanca, Мароко

 

КУКЛОТЕРАПИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО  – РЕПЕТИЦИЯ ЗА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

Автори:

Виолина Василева-Aлександрова

Дата:1-3.09.2018

Исторически преглед

Функции на куклотерапията

Предимства на работата с кукли

Куклата като преходен обект

Kуклотерапията в образованието

Куклите и децата със СОП

Хуморът и метафорите в куклотерапията

Обобщение

Куклотерапията подпомага:

—   Деца с труден контакт при общуване. Куклата за тях е средство, за да комуникират с околните;

—   Катарзиса чрез играта с кукла и споделянето на глас на спотаени проблеми;

—   Осъзнаване на проблема и предприемането на стъпки към неговото разрешаване.

—   дистанцирането и анализирането на проблемната ситуация;

—   Трансформирането на нагласи и представи;

—   Чувството на сигурност и защита. Разглеждат се въображаеми ситуации, включващи въображаеми герои, а разказвачът е „скрит” зад образа на куклата;

—   Намаляване на агресивните реакции – отнема се психологическото напрежение, създават се условия за намаляване на тревожността и се стабилизират емоциите.

Обобщение (2)

Употреба на куклотерапията в училищната практика за:

—  Диагностика – конкретизиране на трудната ситуация, в която е попаднало детето. Заставайки зад образа на куклата, то се чувства сигурно и споделя чувствата и мислите си;

—  Достигане на емоционална устойчивост и саморегулация;

—  Постигане на социално взаимодействие;

—  Развитие на комуникативни умения;

—  Разрешаване на вътрешни конфликти и утвърждаване на неговата позиция, статус в обществото като цяло или в групата, към която принадлежи;

—  Развитие на речта, мисленето, въображението.

Екипът на Театър „Цвете“ заминава за едномесечна командировка в Испания по проект Cyber – Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education – CybSPEED.
Знаем, че пътуването ни ще бъде истинско приключение, наситено с много емоции и вдъхновение за бъдещи проекти!🎭

Проектът „Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education” – CybSPEED (“Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование”) се осъществява по Програма „Мария Склодовска Кюри” – „Обмен на персонал с цел изследвания и иновации“ – към „Хоризонт 2020”: H2020-MSCA-RISE-2017: Research and Innovation Staff Exchange.

Цел на проекта е да се предложат нови методи за анализ, моделиране, синтез и внедряване на киберфизични системи в специалното образование чрез интердисциплинарни изследвания на интерфейса мозък-компютър за целите на роботиката, когнитивната биометрия и изкуствения интелект в хуманоидни и нехуманоидни платформи.

Чрез проекта CybSPEED ще се реализират множество сценарии на взаимодействието човек-робот, включващи игри, педагогически задачи и сценично поведение, в които деца и възрастни ще развиват способности, които в стандартни ситуации са проблем за тях. Комплексните изследвания ще се провеждат в интердисциплинарна и интер-секторна мрежа от организации от България, Испания, Франция, Гърция, Чили, Мароко и Япония.

В консорциума на проекта участват:

– UPV/EHU- University of the Basque Country, San Sebastian, Spain – Координатор на проекта

– Институт по роботика – БАН, инициатор на проекта

– EMaTTech – Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala – Гърция

– PRAXIS Pediatric Rehabilitation Center, Kavala – Гърция

– Театър „Цвете“ – България

– UGA – University Grenoble Alpes, Grenoble – Франция

– CHU – Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, Grenoble – Франция

– CVC – Centro De Vision Por Computador – Испания

Партньори извън ЕС са:

– KYUTECH – Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu, Япония,

– CEINE – Research Center on Business Intelligence, University of Chile, Чили

– UH2C – SSDIA/ENSET – Hassan II University of Casablanca, Мароко

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing

Благодаря за вниманието!