ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗ И ЗЛОУПОТРЕБИ 

loggggga

Проектът  предстои да бъде реализиран в продължение на 32 месеца (от 01-09-2018 до 30-04-2021) от консорциум от 7 партньорски организации от 6 различни страни (Унгария, Румъния, България, Франция, Португалия и Дания) и асоцииран партньор, ръководени от FSZK НПО, Унгария..

Основната цел на проекта е да подпомогне ежедневната работа на педагозите за предотвратяване на различни видове тормоз между младите хора – от подигравки до злоупотреби. В проекта ще бъде разработена цялостна система от инструменти, която включва:

– Симулативна игра, предимно за млади хора (O1);

– Насоки за работа с опита на младите хора, придобит от симулационната игра (O2);

– Методология на  Форум театъра, която работи и с техния опит, придобит от играта (O3).

Една от целите на играта е да повиши чувствителността и информираността на  младите хора за различните начини на тормоз. Друга важна цел на проекта е да насърчава и подкрепя социалното включване на такива уязвими групи, които вече имат по-малко възможности и така имат по-голям шанс да станат жертви на тормоз. Симулационната игра подкрепя нашата обща отговорност за избягване на ситуации на тормоз. Третата цел на проекта е предоставяне на необходимите знания и практики на млади хора (включително млади хора от различни видове уязвими групи) за разпознаване, избягване и / или справяне с такива ситуации по най-добрия възможен начин.

Партньори:

 • Copenhagen City Youth School (Дания)
 • E2C73 (Франция)
 • Association of Hungarian Head Teachers (Унгария)
 • Second Chance School of Matosinhos (Португалия)
 • Universitatea Babes Bolyai (Румъния)
 • Tеатър “Цвете” (България)
 • Equal Opportunities of Persons with Disabilities Non-Profit Ltd. (Унгария)

 

 1. Проектът оживява!

Творческата работа по проекта „Превенция на тормоз и злоупотреби„  започна  с първа среща на 2-4 декември 2018г в Будапеща. По време на срещата, консорциума от  7 партньорски отганизации от 6 държави, ръководени от FSZK Nonprofit Ltd., се запознаха с правилата и плановете на проекта, а също и с тестовата версия, която още е в своето начално ниво и има за цел да се развие по време на целия 32-месечен проект.

Изпълнението на проекта започна на 1ви септември 2018г. и ще приключи на 30ти април 2021г. Членовете на консорциума се срещнаха за пръв път на тази среща в Будапеща и предприеха първите си стъпки заедно за постигане на тяхната обща цел: да създадат полезен инструмент за предотвратяване и/или избягване на тормоза и злоупотребите.

 BF1_R0BY aam6vghD   93VPMfjH

Първата среща успешно достигна своята първоначална цел, като всеки участник се сбогува в края на срещата, споделяйки същия ангажимент, отдаденост и мотивация на проекта. Следващата важна стъпка в проекта е организирането и провеждането на първите тестови събития на играта. След този първи тест на симулационната игра, всички партньори ще могат да дадат своите предложения и да ги споделят и използват по  време на следващите срещи и събития в Дания, Франция, Португалия, България, Румъния, включвайки младежи и експерти от собствените им страни.

ТЕСТ 1

Театър “Цвете” проведе първия тест на играта на 22.02. 2019 г. в 117-то СОУ „Св.Св.Кирил и Методи” в гр. Бухово – малък работнически град в покрайнините на София с преобладаващо ромско население.

Подготовка:

 • В предварителен разговор с директора на училището и училищния психолог представихме проекта и изразихме желанието си да проведем теста с 10 ученици от седмия клас (14 годишни); Преведохме целия текст, отнасящ се до тримата избрани герои – Адам (със слухово увреждаане), Агнес (със зреителен проблем) и Марта (със забавено интелектуално развитие);
 • Редактирахме го, за да го направим възможно най-близък до говоримия и да извършим необходимите промени, където е необходимо;
 • Обсъдихме как да проведем теста. Според нас работата върху трима герои е твърде много, за едно занимание след 7 учебни часа. Решихме, че сляпото момиче ще бъде най-непознатия герой за нашите участници, т.к. те учат съвместно с връстници, които имат интелектуални проблеми или слухови проблеми, но не и с деца със зрителни увреждания. Затова тествахме  играта само за Адам и Марта.
 • Направихме цветни картички за играта.

Изпълнение:

 • Участниците бяха 5 момичета и 5 момчета от 7-ми клас, 14-годишни;
 • Играта се провеждаше в специално освободена от мебели стая, само с една маса, на която да подредим картите, 15 стола за всички присъстващи и много празно пространство;
 • Събитието бе открито от директора на училището, която представи нашия екип и изрази своето удовлетворение, че чрез това събитие тяхното училището се включва в международен европейски проект. Цвете Янева представи проекта и целта на предстоящата игра. Тя проведе кратко обсъждане на начините, по които е възможно да се реши един проблем.
 • Ръководители на играта бяха актьорите Мартин Ноев и Екатерина Казакова;
 • Те започнаха играта със загрявка;
 • Играта започна мъжката група, работеща над задачите, свързани с Адам, ползвайки  сини карти.  Мартин прочете характеристиката на  Адам. Първото момче извади карта от купчината на проблемните ситуации и я прочете на глас. Ръководителят  на играта се опитваше да насърчи участниците да представят прочетените казуси, което се случваше с различен успех. Участниците  по-скоро имаха нужда да коментират случая,  да споделят до каква степен той лично ги засяга. да осъдят насилниците. Те бяха особено безжалостни към родителите, които не подкрепиха децата си. Тогава Мартин направи следващата стъпка в развитието на играта: „Как може Адам да реши проблема?“ Другите четири момчета от групата изтегляха карта от купчината  на решения на проблема и я прочетоха на глас. След всяко прочетено решение Мартин питаше цялата група: „Какви са възможните резултати от подобно действие?“ Това беше най-предизвикателната част от играта. Участниците правеха предположения. И когато изказванията бяха изчерпвани, две момичета изваждаха двете карти, които бяхме подготвили и ги прочитаха пред всички. Настъпваше голямо вълнение, всеки изпитваше удовлетворение, че е бил много близо до отговора и тържествуваше като победител.  Така бяха обсъдени казусите на словесно, емоционално и физическо насилие, в които бе поставян Адам.
 • Тъй като участниците преди обяд бяха имали 7 учебни часа и заедно вече бяхме работили повече от час, ги попитахме дали искат да продължат играта. Всички до един дадоха положителен отговор;
 • Подобно на първия герой, Game Master Екатерина разпредели задачите, свързани с Марта, към групата на девойките, като този път използваха розови карти. Младежите работят по случаите на словесен, финансов и сексуален тормоз на Марта:
 • В края на краищата участниците оценяват високата игра, която пишат във въпросниците. Те пишат за събитието на FB страницата на 117 училище;
 • Училищният психолог, който присъства на цялото събитие, също оцени емоционалното въздействие на играта, провокирайки емпатия към страдащия и желание да противодейства на тормоза.

2

    1
 1. Напредък в Дания

След първата среща (Будапеща, декември 2018 г.) членовете на консорциума работиха усилено върху финализирането на вече съществуващите символи и ситуации в играта, а играта беше тествана от млади хора и експерти в Дания, Португалия, Франция, България и Румъния.

След това членовете на консорциума се срещнаха отново по време на вторите транснационални партньорски срещи, които бяха организирани в градската младежка школа в Копенхаген в Дания, на 11 март 2019 г. Всички партньорски организации присъстваха на срещата, която имаше следните цели:

 • да се направи преглед и да се обсъдят резултатите от дейностите до момента;
 • да се посочат задачите, отговорните лица и крайните срокове за следващата фаза на проекта;
 • да се обсъдят нови идеи за по-нататъшното развитие на играта;
 • по-задълбочено запознаване с административните и финансовите страни на проекта.

kep_szerkesztett_190326

 

Благодарение на срещата и на нашето съвместно мислене се появиха много добри идеи относно геймификацията, а участниците споделиха и някои добри практики и полезни методи помежду си. Като цяло срещата беше много полезна и изпълни всичките си цели. Следващата транснационална партньорска среща ще бъде организирана в Шамбери, Франция на 12-13 юни 2019 г. В същото време членовете на консорциума продължават да работят върху вече съществуващите символи и ситуации, както и да създават нови характери и ситуации като част от развитието на нашата симулационна игра.

 

3.Нова мотивация от Франция

20190613_093149 Meeting in FranceТретата среща от проекта на програма Еразъм +, озаглавен „Превенция на тормоз и злоупотреби“ се проведе на 12-14 юни 2019г. в Шамбери, Франция. Срещата стартира с прекрасна церемония, която се състоя в кметството на Шамбери, придружена от мотивираща и вдъхновяваща реч на заместник-кмета на града – г-жа Natali Colin–Cocchi. След церемонията, консорциумът от 7 партньорски организации продължи съвместната си работа за разработване на симулационна игра за млади хора.

Симулационната игра има за цел да информира младите за живота науязвими групи хора, като такива, живеещи с увреждания, мигранти, бедни хора и т.н. и да ги направи по-емпатични и чувствителни към  потенциалните ситуации на злоупотреба, претърпени от тези уязвими групи. Също така, тя цели да ги накара да мислят над тази тема, както и да ги възспира да бъдат насилници и в същото време да им даде някои добри инструменти и съвети за това как да се справят с подобни ситуации в ежедневието си.

При наличието на толкова големи цели в един проект, то тогава, разбира се,  е неизбежно да няма и много задачи, които да трябва да бъдат изпълнени, какъвто е и случаят с Шамбери на третата партньорска среща от проекта „Превенция от тормоз и злоупотреби“. И така, след вдъхновяващата реч на заместник-кмета, на 13 юни 2019г. консорциумът продължи своята съвместна работа с нова мотивация и усещане за мисия. В настоящата среща, ние имахме много цели, които трябваше да изпълним, като например да обсъдим новите персонажи /характери/, както и да дадем помежду си някои предложения за промени; да изслушаме някои добри идеи за разиграването на играта и в този смисъл да направим няколко стъпки напред в това начинание; да се запознаем с методологията на Форум Театъра и да го разберем и опитаме с помощта на кратка игра; да обсъдим първата тестова версия на играта; да финализираме плана за разпространение и листовката за проекта; и също така да подготвим всеки партньор за представянето на междинния доклад.

 

Важен напредък в Португалия!

IMG_4975-225x300 Meeting in Portugal

 

Четвъртата партньорска среща от проекта на програма „Еразъм +” – „Превенция на тормоз и злоупотреби” (ПРЕВЕНТ) беше организирана от 30 септември до 3 октомври 2019г. в Матозиньош, Португалия. Консорциумът от 7 партньорски организации, продължи с голям успех съвместната си работа за разработване на симулационна игра за млади хора.

Симулационната игра има за цел да информира младите за живота науязвими групи хора, като такива, живеещи с увреждания, мигранти, бедни хора и т.н. и да ги направи по-емпатични и чувствителни към  потенциалните ситуации на злоупотреба, претърпени от тези уязвими групи. Също така, тя цели да ги накара да мислят над тази тема, както и да ги възспира да бъдат насилници и в същото време да им даде някои добри инструменти и съвети за това как да се справят с подобни ситуации в ежедневието си.

Срещата в Португалия беше организирана с цел: 1.) запознаване на партньорите с методите на Форум Театъра; 2.) да се тества развитието на идеята на унгарската организация OFOE, за разиграване на симулационната игра; 3.) да се подготвят заедно за втория тестови кръг, който ще се проведе от всяка партньорска организация в тяхната родна страна; 4.) да се развият идеите за по-нататъшно  разработване на новите характери /персонажи/ и ситуации, разработени от партньорските организации; 5.) да определим задачите и сроковете на всеки партньор до следващата ни партньорска среща в Клуж-Напока, Румъния през март 2020г.

 

72409395_447756009421165_3324096840751644672_n Meeting in Portugal 1

Благодарение на активното и ефективно сътрудничество от страна на всички партньори, успяхме да отговорим на всички очаквания и да постигнем всички цели на срещата. Също така направихме важни стъпки напред в развитието на нашия инструмент за изостряне на чувствителността. За всички членове на партньорството беше много вълнуващо да бъдат въведени в света на Форум Театъра от нашия опитен български партньор „Театър Цвете”, и да открият заедно връзките между този вълнуващ метод и нашата симулационна игра.

Освен това, като допълнителен бонус към нашата среща, имахме възможността да се присъединим към празника на приемащата организация – АЕ2О, която сподели с нас своя голям, специален момент. Тяхното Училище за Втори Шанс от много години е първото в Португалия и все още единственото, което е част от мрежата на E2C.

Повече от 10 години усилията на АЕ2О бяха посветени на признаването на необходимостта от включване на Училища за Втори шанс в публичната образователна система. Поради нашето постоянство и упорит труд, това лято беше публикуван нов закон и той установи новата правна рамка за Училищата за Втори шанс в Португалия. Има още две училища, които тази година отварят вратите си за ученици, които се нуждаят от втори шанс в образованието.

На 2 октомври 2019г. в тяхното училище беше подписан новият протокол, спазващ правилата, установени от новия закон, и беше огромно удоволствие за всички партньори, да бъдат част от това прекрасно тържество, на което също така присъстваха и Държавният секретар по образованието на Португалия, кметът на Матозиньош, както и членове на АЕ2О.

 

30.10.2020г. – ПОСЛЕДЕН ТЕСТ

ЦЕЛИ:

1) Тестване на уместността на преведените герои, ситуации и алтернативни реакции в национален контекст, за да бъдат подобрени, ако е необходимо.

2) Тестване на насоките и събиране на предложения за по-нататъшно подобрение.

3) Тестване / намиране на алтернативни методи за използване на симулационната игра при различни национални ограничения на Covid-19.

 

УЧАСТНИЦИ:  

ученици от 3 различни града в България; една от групите – от ромска общност.

 

РЪКОВОДИТЕЛИ:

Явор Костов, Мартин Ноев, Катя Казакова, Васил Спасов

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА:

Имаше три групи, сформирани според града, от който участниците идваха. Групите бяха разположени в три различни секции на просторна конферентната зала.

 Две от тях бяха разделени на два отбора, по пет души, а третата – на три отбора по шест души (общо тридесет и осем ученици). Всяка от седемте маси имаше Game Master. Един човек наблюдаваше целия процес.

Всяка маса работеше над различен герой (само  две маси работеха над един и същ герой, но пък бяха в различни групи).

На всяка маса имаше корково табло с отпечатана таблица с пет хоризонтални реда и шест вертикални колони. Участниците написаха имената си в първата колона, така че всеки от тях имаше ред. Всяка от останалите колони беше кръстена на 5-те вида злоупотреба – вербална, емоционална, финансова, физическа и сексуална. Екипът беше снабден с цветни кабърчета – жълти, червени, сини и зелени – за всяка от четирите реакции (в долната част на листа беше обяснено кой цвят коя реакция означава – пасивна, търсене на помощ, асертивна или агресивна).

Ръководителите на играта (Game Masters) написаха имената на героите в горната част на таблицата и прочетоха идентификационните документи на отборите. Екипите бяха инструктирани да изслушват казусите и след всяка злоупотреба им беше дадено кратко време всеки индивидуално да избере какъв цвят на щифта да използва като ответна реакция. На участниците беше казано, че тези решения не са окончателни и по-късно кабърчето може да бъде заменено с друго (като различна реакция). Написаните реакции бяха прочетени бавно от ръководителите, но без 2-те опции за възможен положителен и отрицателен резултат от всяка от тях, така че участниците да не се влияят от тях. След като Game Master завърши четенето на историята, на участниците беше казано да обсъдят петте случая на злоупотреба и да гласуват за една от злоупотребите, за да бъдат обсъдена допълнително и представена като форум театрална сцена, като обяснят своя избор (и промените, ако има такива) на цвета / злоупотребата, (ако има такива). (Към този момент нашите участници вече са знаеха какво е „Форум театър “, но дори и да не знаят, кратко описание би било достатъчно). След гласуването отборите получиха кратко време да репетират сцените под ръководството на Game Master. След това всеки отбор показа своето парче на другия отбор. Ръководителите насърчаваха с шеги колкото се може повече интервенции. След това имаше обобщение за всяка от групите и кратко преразглеждане и обратна връзка.