ЗА НАС

 

Театрално-социалната формация „Театър Цвете“ е основана през 1993 от възпитаници на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, София – катедра Куклен театър. На 13 април, 1999 е регистрирана като сдружение с нестопанска цел по закона за лицата и семейството. През 2013 сдружението се  пререгистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в извършващо дейност в  обществена полза.

 

Актьорите работят и ЗА и СЪС деца и младежи и тяхното обкръжение за създаване на предпоставки за бъдещото им позитивно включване в социалния живот, независимо от техния произход и възможности:

 

– за развитие на личностния им потенциал и изграждане на стойностна ценностна система;
– за превенция от участие в актове на насилие, етническа нетолерантност, болести предавани по полов път, човешки трафик, наркотици;
– за приобщаване на подрастващи в неравностойно социално положение: от малцинствени етнически групи, лишени от родителски грижи, бездомни, с физически и интелектуални проблеми, с девиантно поведение, отпаднали от училище, жертви на насилие и военни конфликти;
– за включването им в младежка мрежа за провеждане на неформално гражданско образование на връстници от връстници по Конвенцията за правата на детето.

 

Прилагайки иновативни за страната ни театър- и драма-техники, актьорите провеждат неформално гражданско образование сред подрастващите. Публиката не е само зрител, а и участник в интерактивни представления. В работните сесии учениците се учат чрез преживяване, а не чрез заучаване, как да се справят с житейските проблеми 

 

За да спомогне за успешното въвеждане в социалния живот на млади хора от изолирани общности, екипът работи за разчупване на стериотипи в отношението на обществото кьм тях. Организира публично представяне на театрални спектакли, в коите те участват, съвместно с други техни връстници.

 

Провежда национални и международни тренинги и обмяна на опит за приложението на драма- и театър техники в социалната работа за възпитатели, актьори, социални работници, младежи – доброволци (Балканите, Западна Европа, САЩ). Търси сътрудничество с родители, държавни и общински институции, неправителствени организации, мас медии.

 

Носител на международни награди.

 

Член на Международната Асоциация за Драма/Театър в Образованието IDEA, Националната мрежа за децата, Световната асоциация на куклените театри UNIMA, Асоциацията на българските куклените театри АКТ, Асоциация за Педагогическа и Социална помощ на деца ФИЦЕ – България и Националния Алианс за социална отговорност.