Ти COOL ли си?

Print

 

представя драмата на замяна на моралните стойности на младия човек с материални количествени критерии, която той трябва да извърши, за да бъде допуснат в определена социална групировка.

 

 

4 9 11