Ц В Е Т Н И   С Е Н К И

Съфинансиран от програма „Култура“ на Столична община

Партньорският проект на СНЦ ”Театър Цвете” и Фондация „Инициатива за здраве” предвижда  провеждане на иновативно неформално здравно образование на 800-1000 подрастващи между 13 и 18 години, целящо предотвратяване употребата на наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ, чрез включването им във форум театрално представление и интерактивен тренинг на група младежи-обучители на свои връстници. Ученето чрез правене и преживяване, каквото Форум театърът предлага, дава по-дълбоки и трайни резултати от всеки дидактичен  метод. Той предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации.

Цветни сенки_trailer към театралния спектакъл (на живо)

 

Поради наложените извънредни мерки, изпълнението на проекта беше отложено, дори несигурно. Подкрепени от Столична програма „Култура”, ние дигитализирахме спектакъла, за да осигурим неговото разпространение при наличие на епидимиологичиа  ситуация.

 

С радост съобщаваме, че за сега проект „Цветни  сенки” на СНЦ се осъществява на живо.

На 29.09.2020г. от 11:50 едноименният форум театрален спектакъл бе представен в Професионалната Гимназия по Облекло „Княгиня Мария-Луиза”- гр. София  1407, бул. „Черни връх“ 37. А на 05.10.2020 от 12;45 със същите деветокласници бе проведен интерактивен тренинг по темата  от психолози-експерти от Фондация „Инициатива за здраве”..

20.09.29-pgo 20.09.29-pgo1 20.09.29-pgo2
20.09.29-pgo4 20.09.29-pgo5 20.09.29-pgo6

Следващият обект на събитие е Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София 1619, ул. Средорек №3. Там на 16.10.2020 от 13:50 ще бъде проведен интерактивен тренинг  на тема „Митове и реалност за последиците от употребата на наркотични вещества”, а на 23.10.2020г. от 13:50 ще бъде представен форум театралният спектакъл „Цветни  сенки”.

В последния ден преди да влязат в сила новите строги ограничения, на 26.11.2020г.и, 2020г.,  успяхме да изиграем още едно представление на живо пред ученици от 156 ОУ „Васил Левски“, а срещата им с нашите партньори-психолози ще бъде на 10.12.2020 в онлайн формат.

156ou-20201113_СНИМКА

На 12.11.2020г. се състоя он-лайн премиерата на дигитализирания спектакъл „Цветни сенки“ пред студенти по педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“, а на 26.11.2020г.

 

ноември основни участници  в  форум театралното он-лайн представление бяха младежите от кризисен център „Надежда“ на фондация П.У.Л.С.  Същите младежи участваха в интерактивния тренинг „Митове и реалности за ппоследиците от употребата на наркотични вещества“ на 08.12.2020 г.

tsvetnisenki-landscape-2020-091