СЪБИТИЯ – ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ

         
         
      Здравей!     
     

Проект „Упражнявай правата си със знания и творчество” на Театър „Цвете”, София спечели конкурс и бе финансиран от Фонд”Активни граждани – България”. Екипът ни очаква с нетърпение да се срещне с участниците от 5 училища от различни градове в страната, да започне интересното и вълнуващо приключение „ТЕАТЪР”, което сме подготвили. Готови са материалите, по което ще работим на двата тренинга, подписан е договорът с хотел „Борика” в град Чепеларе за първия от тях; изработени са красиви значки за всички участници и големи банери за представленията на бъдещите младежки театрални клубове.

Но… се налага да отложим срещите за следващата учебна година.

А докато ги изчакваме, искаме да научим кои са проблемите, които най-силно вълнуват българските младежи между 13 и 17 години от самите тях. Затова прикаваме всички момичетата и момчетата на тази възраст да попълнят анкетатаот долния линк. Така ще можем да помогнем на участниците в проекта да представят на сцената най-критични ситуации, които много твои връстници искат да решат, но не смеят или не знаят как. След представлението зрителите ще имат възможност да опитат различни стратегии за разрешаването им и на практика ще проверят кои от тях са успешни. Затова те молим – попълни анкетата и ни помогни в разпространението й.

Дори да не участваш в този проект, ще можеш да следиш какво се случва в него тук, само  надниквай от време на време!

   
     

АНКЕТА №1:

На въпросите от анкетата отговориха 204 младежи от цялата страна,  на възраст предимно между 10 и 17 години. Kaто най-голям проблем на съвременната младеж най-много участници посочват егоизма, следват липсата на морал, властващото безразличие, насилието и все по-често срещаните зависимости

 

Здравейте отново, приятели!

Началото на нашите срещи наближава, макар не толкова бързо, колкото ни се иска. Но в това време на нетърпеливо изчакване ние успяхме да се запознаем с включените в проекта педагози, за да си разкажем едни на други какво очакваме от този проект. Представихме екипа на Театър „Цвете“ на обща ZOOM среща с всички тях, а после определените за всяко населено място актьори разговаряха със съответните колеги, задаваха въпроси, даваха отговори.

   
      Обща ZOOM среща    
     

 Обща ZOOM среща

   
      Среща на екипа за Долни Цибър    
      Среща на екипа за Долни Цибър    
     

В края на лятната ваканция отново ще подновим нашите ZOOM срещи за уточняване на подробностите по първите ни срещи на живо.

 

   
     

След неколкократни промени в датите на срещите и последни уговорки,  училищата в Казанлък и Търговище попадат под карантина и се налага смяна на участниците. На тяхно място включваме Обединено училище „Йордан Йовков“ от Пловдив и Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ в Чепеларе.  Тръгваме на път с надеждата, че  най-накрая ще успеем да осъществим обучението на младежите в Чепеларе. В Сливен, Златарица и Долни Цибър ще  работим по два дни,  както първоначално беше планирано. Но с новите участници от Пловдив и Чепеларе ще успеем да бъдем само по един ден. В него ще трябва да съумеем да представим проекта в детайли пред училищните власти и местната общественост,  да им представим наш форум театър,  за да видят интересуващите се какъв е начинът за защита на човешките права,  в който ще ги обучаваме, както и да се запознаем с младежите  – бъдещи участници в проект „Упражнвай правата си със знания и творчество“.

Най-после дългоочакваната обиколка започва! Вече сме на път!

   
 

 

 

12-13 октомври, 2020г. –  гр.Сливен

20.10.13-tsvetni-senki    SLIVEN
   
   

 

14-15 октомври, 2020г. – гр.Златарица

 

18-19 октомври, 2020г. – с.Долни  Цибър

 

25 октомври, 2020г. – гр. Чепеларе

 

26 октомври, 2020г. – гр. Пловдив

       
       

След като през пролетта ограничителните мерки ни попречиха да проведем заплануваната обиколка на градовете и да проучим степента на информираност на младежите-участничци към правата на човека, нагласата им за екипна работа и  проблемите, които най –силно ги вълнуват, проведохме анкета чрез Google forms, която попълниха младежи от цялата страна на възраст от 13 до 17 години. Техните отговори ни помогнаха да изберем темите(eгоизъм, липса на морал, безразличие, насилие, зависимости), върху които разработихме предварителни работни сценарии. При първата ни работна среща с младите участници в проекта през октомври 2020г. в разговорите с тях бе диагностицирана още една болезнена тема – дискриминацията.

 

Обучение по програма  „Индивидуално осъзнаване на правата  на човека –  да опитаме чрез изкуство“ (видео).

На другия ден,  27-ми октомври 2020 година,  младежите от Сливен, Златарица и Чепеларе се събират  в залите на хотел „Борика“, гр.Чепеларе за да започнат своето обучение по програма  „Индивидуално осъзнаване на правата  на човека –  да опитаме чрез изкуство“ .  За голямо съжаление младежите от Долни Цибър са спрени от своите родители . На тяхно място включваме     група от 10 човека от Златоград. Младежите от Пловдив също не получават разрешение  от семействата си да дойдат на лагер . Те провеждат същото обучение в залите на хотел „Лайпциг” в град  Пловдив.

Обучението по тази програма цели да представи основни теми по правата  на човека и чрез подходяща арт методология да предизвика осъзнаване на тяхната взаимовръзка и неделимост, да развитие критично мислене, увереност при изразяване на лични мнения, нулева толерантност към насилие и незачитане на чужди права.

Форум театърът е съвкупност от театрални техники, променяща позицията на обучаемите от наблюдатели в активни участници, окуражаваща ги да се ангажират в диалог по проблемите, които ги засягат. В ролевите игри те пресъздават реална – позната или въображаема ситуация, разглеждат проблема от различни гледни точки (жертва, насилник, наблюдател и т.н.). Така развиват по-дълбоко разбиране към ситуацията и засегнатите лица и възможност да намерят разрешение.

Първите два дни всички участници бяха разделени на случаен принцип в  три  смесени групи. Изненадващите интерактивни задачи  стопиха всички ледове, изградиха симпатия и спечелиха доверието един към друг. Атмосферата в лагера  стана топла, грижовна, творческа.  Преведени на езика на театъра, сухите административни членове и алинеи се превърнаха в емоционални  дискусии, интересни замръзнали статуи или вълнуващи кратки пиески.

В отговорите на въпроса от изходната анкета „Кое ти направи най-силно впечатление по време на обучението?”, четем:

  • че учим важни неща, които могат да ни се случат в реалния живот под формата на игрa
  • това да видя едно нещо от различни гледни точки
  • че открих позитивното в себе си
  • че по даден въпрос успяваме да вземем решение, въпреки че мислим толкова различно
  • че всички работихме като екип
  • че всички са изключително талантливи
  • не очаквах, че ще е толкова забавно
  • че всички се чувстваха щастливи

Започна първата визита на актьорските екипи в помощ на изграждането на самостоятелни форум театрални спектакли  от  местните младежки клубове в петте града

към галерия

Проектът „Упражнявай правата си със знания и творчество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 113,600 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване и прилагане на образователни инструменти в защита правата на човека. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Театър „Цвете“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани-България“