ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

е неправителствена организация, която се състои от професионални актьори, режисьори, психолози и доброволци. Прилагайки в работата си новаторски за България интерактивни театрални техники, те помагат на деца и младежи, без оглед на техния произход и възможности, да опознаят и приемат себе си и другите; провокират личностното им развитие; окуражават позитивното им включване в обществения живот.

Провеждат обучения на педагози, актьори и социални работници за приложение на изкуството в социалната и образователна сфера

За дългогодишната ни разнообразна дейност прочетете в АРХИВ.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                            Ако желаете, моля погледнете ВИДЕО

http://www.youtube.com/watch?v=7xAI95oMzKc