Артисти за мир на Балканите – 2005

Кога?

Май – юни, 2005

Къде?

Благевград и София

Какво?

  • Дискусии по основните Балкански проблеми. Избор на теми за театрална продукция
  • Обмяна на театрални техники и идеи
  • Създаване на представлението „Мед и кръв“ по избраните теми
  • Публични театрални демонстрации и дискусии
Моля, погледнете ГАЛЕРИЯ