Дигитална война на насилието

Театър „Цвете” започва реализирането на проект „ Дигитална война на насилието” с финансовата
подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Публики”
Проектът планира подготовката на дигитална версия на четири форум театрални спектакли от
нашия репертоар и тяхното онлайн разпространение. Целта ни е да проучим интереса на
заинтересованите страни в различни по многобройност населени места към такива онлайн
събития, за да подсигурим път до младежката аудитория в условията на COVID19 и форум театърът
в дигиталното пространство да се наложи като успешна арт техника за превенции и защита от
насилие и зависимости. След прожекциите ще се провежда онлайн дискусия със зрителите и
техните предложения ще бъдат изпълнявани на живо от актьорите в студиото.
Първото форум театрално представление онлайн "А ти какво би направил?" ще бъде излъчено на
25-ти януари от 14 часа на платформата zoom за учениците от Златоград.
Същото представление ще бъде излъчено още веднъж отново на 25 януари, но от 16 часа, за
учениците от Златарица , на платформата, която училището им ползва, за което очакваме да ни
поканят