ИГРАЕМ ТВОЯТА ИСТОРИЯ

сe финансира от програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.

 

Проект „ИГРАЕМ ТВОЯТА ИСТОРИЯ” предлага тестване на идеята за изграждане на проактивна гражданска общност чрез въвличането на зрители с различна възраст и социален статус в търсене на стратегии за решаването на споделени реални младежки проблеми. Проектът предвижда периодично он-лайн представяне на 6 форум театрални представления, 4 от които ще бъдат създадени по споделени от младите зрители конфликтни ситуации. Начинанието ще привлече вниманието на обществото върху приоритетната необходимост от спешно решаване на тревожещи младите хора проблеми и същевременно ще представлява неформално гражданско образование на тийнейджъри ,между 12 и 18 години в толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в решаването на касаещи ги проблемни ситуации.