КОНТАКТИ

Пощенски адрес:
Театър “Цвете”,
ж.к. „Младост“1, бл.15, вх.Б, ап.41
Гр. София
п.к. 1750

тел/факс: 02/884 54 71
моб: 0877 736 556 – Виолина Маркова
моб: 0886 319 605 – Цвете Янева

e-mail: theatre_tsvete@abv.bg