Работа с деца със специални образователни потребности

Имахме късмета да получим финансиране от три независими източника, което ни даде възможност  да обогатим много работата, която провеждахме паралелно с три групи деца с различни проблеми – слухови нарушения, интелектуална изостаналост  и зрителни затруднения

Арт социален детски център

С  подкрепата на фонд за подкрепа на НПО – България

 

Къде?

СОУДНЗ «Луи Браил»,  
28 СОУ «Алеко Константинов,
4то  ПУ «Проф.Д.Кацаров»
София

Кога?

1 април, 2009 – 30 юни, 2010

Какво?

5-дневен тренинг за подготовка на студенти-доброволци, благодарение на който ние имахме реалната помощ на 15 ентусиазирани млади момичета  с различни бъдещи професии – логопеди, кинезитерапевти, специални педагози.
Социализиращи арт-занимания на 3 групи деца с различни специални нужди (слухови, зрителни и интелектуални) и други техни връстници.
Работа по изграждане на арт-социализираща методология
Работата по проекта бе наблюдавана и анализирана от университетски преподаватели и описана в сборник „Нашият опит“.

 

Изкуство с различие

 

Къде?

Италия, Унгария, Великобритания (Шотландия), Германия, България

Кога?

1 октомври, 2008 – 30 юни, 2010

Какво?

  • Театрални занимания за създаване на спектакъл със хора със специални нужди.
  • Национални и международни турнета. Театрален фестивал в Италия.
  • Срещи за международна обмяна на опит в Италия и България.

На 7 и 8 юни, 2010 г. деца със слухови нарушения от 28 СОУ представиха в Италия пред многобройна публика театралния спектакъл „Маугли“. Малките актьори бяха силно аплодирани и с основание се почувстваха звезди.
 
На 30 май, 2010 г. вместо от децата от 4то Помощно Училище «Проф. Димитър Кацаров»,  представлението „Трите прасенца“ се наложи да бъде изнесено от техни заместници от редовните училища. Екипът им изказва искрена благодарност за голямото старание и отличното представяне. Но това не намалява огромното ни съжаление от факта, че тези за които тази награда бе предназначена – актьорите от 4то помощно училище , не я получиха, изцяло по вина на училищното ръководство. Но поне почувстваха колко харесвани и обичани са на 19 май, когато чудесният оригинален спектакъл бе представен на сцената на читалище „Братя Миладинови“.

На 27 април, успешно премина премиерата на „Али Баба“ на деца със зрителни затруднения в училище „Луи Брайл“ – София.

 

Ако желаете, моля погледнете ВИДЕО

http://www.youtube.com/watch?v=RWuMmeIHcyo

http://www.youtube.com/watch?v=dyswIxXMbXI