КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

ГОСТУВАНИЯ НА СПЕКТАКЛИ:

 • За младежи:

Уважаеми госпожи и господа Директори,    

Предлагаме на Вашето внимание пакет от интерактивни представления, предназначен а ученици от 5-ти до 7-ми клас включително. Според нас темите, които те засягат,  са важни за тях и подходящи за час на класа и извънкласни занимания.

 “ПОВЕЧЕ НЯМА ДА МЕ ВИДИШ!!” представя драматичен конфликт между дъщеря и майка. Зрителите изказват предположения за събитията, довели да такъв разрив, които актьорите изиграват. В сътворената на базата на собствения им опит история, младежите търсят пътища за облекчаване на отношенията дете – родител.

 “КОМЕНТИРАЙ ТОВА!” е театрална игра, създадена по реален случай на насилие. Има за цел да обостри вниманието на младите интернет потребители за личната отговорност, която всеки има, към опазването на чуждото лично пространство.    

 “АЗ И ТИ” е спектакъл, в който актьорите, съвместно със зрителите, ще представят трепетите и радостите на първите любовни взаимоотношения! Но и волните или неволни грешки, които ги рушат. И накрая, младите хора ще дадат идеи за някои позитивни промени, чиято ефективност ще изпробват в така създадената любовна лаборатория.

 „АЗ НЕ СЪМ РАЗЛИЧЕН!” представя казус, в който предразсъдъците на Радо към ‘различните’, се превръща в проблем за собственото му развитие. Как би могъл героят да промени нещата, очакваме да бъде предложено от нашите зрители.

 “А ТИ КАКВО БИ НАПРАВИЛ?” е форум театрален спектакъл, в който са представени три от най-често срещаните форми на насилие в училище. Зрителите решават в коя от тях да се опитат да предизвикат положителна промяна, променяйки в определен момент и по удачен според тях начин поведението на потърпевшия герой. 

ü      Във всяко представление участват трима професионални актьори.

ü      Представленията не изискват непременно театрална зала и техническо съдействие от страна на училището.

 • Всяко представление се изнасят пред публика от 40 до 80 зрители.
 • Цената на пакета от 5 представления за един ученик е 25 лв, от които за училището отстъпката е 7 лв. Цената на един билет остделно представление е    5 лв с отстъпка за училището 1 лв

Форум-театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации. Водещият приканва зрителите да влязат в ролята на потърпевшия, като в избран от тях момент променят поведението му по удачен, според тях начин, за да предизвикат позитивна промяна в положението му. Тази интерактивна театрална форма предизвиква у младите хора преосмисляне на ценностите, осъзнаване на граждански права и отговорности, разглеждане на проблема от различни гледни точки, изграждане на умения за защита на човешките права, информираност за действащите в страната закони и институции, които ги защитават.

 

театрални игри върху зададен проблем в отделен клас с продължителност 90 минути

 • За най-малките – куклени спектакли

  „Сапунена приказка„- куклена приказка за хигиенните навици

  Цена 300лв.

  „Tеатър-изненада“ – куклен моноспектакъл  за приятелството

     Цена 100 лв

 • За общински празници – улични кoкилни представления

ТРЕНИНГИ:

 • Възможни приложения на игрови арт техники в педагогическата практика – тренинг за педагози
 • Тренинг по форум театър за младежи и техни педагози
 • Тренинг за изграждане на умения за работа с подрастващи със СОП и други маргинализирани групи
 • Тренинг в театрални умения за всички възрастови групи. Подготовка за кандидатстудентски изпити

Участниците във всички тренинги получават помощни материали за бъдещите си дейности и интернет консултации

ДРУГИ УСЛУГИ:

 • Приемаме поръчки за разработка на Форум театрални спектакли по подадени казуси
 • Разработваме и изпълняваме проекти и програми за развитие на потенциала и/или интегриране на подрастващи със СОП или други маргинализирани общности
 • Ръководим лагерни театрални дейности 
 • Тийм билдинг за служители
 • Консултации и сътрудничество при подготовката и провеждането на корпоративни тържества и празнични публични изяви