Не допускай тормоз и насилие

ПОСЛЕДЕН ТЕСТ

ЦЕЛИ: Тестване на уместността на преведените герои, ситуации и алтернативни реакции в национален контекст, за да бъдат подобрени, ако е необходимо. Тестване на насоките и събиране на предложения за по-нататъшно подобрение. Тестване / намиране на алтернативни методи за използване на симулационната игра при различни национални ограничения на Covid-19. УЧАСТНИЦИ: ученици от 4 различни града […]

ПОСЛЕДЕН ТЕСТ Read More »