Театър на сънищата

Театрално-социалната формация „Театър Цвете“

Театърът има предимството, пред всички видове изкуства, да създава възможност задачата на всеки участник да бъде съобразена с неговте/нейните силни страни, предпочитания и способности, като същевременно се поддържа мотивацията за съвместна работа за постигане на обща цел, която не би била възможна без сумирането на приносите на всеки един от тях.
Театърът също предлага пространство за преодоляване на социалната дискриминация на хората с увреждания, създавайки им достъпът до културни събития, както в ролята на зрители, така и на създатели.
Отчитайки това, ние преследваме широк спектър от цели, които преминават от изучаването на драматични арт стратегии и техники до тези, които са по-директни и засягат личното развитие на участниците.

Цели на проекта:

 • Подготовка и представяне на различни спектакли във всеки от градовете на партньорите, участващи в проекта – КалпеИспания, Солун Гърция и София България, с цел създаване на видимост на работата на участниците и на значимостта и социалната проекция на проекта в различни сектори на обществото.
 • Придобиване на нови умения за интерпретация и комуникация чрез обучение на участниците в тренинги, разработени от участващи професионалисти
 • Създаване на стратегична трансгранична мрежа, основана на общ интерес за повишаване на видимостта на социалната стойност на сценичните изкуства образователната и социалната област

Участници в обучителните тренинги и представления – по 12 човека от всяка страна

Реализирането на проекта ще бъде извършено на две фази:

1ва фаза: 5дневни учебни тренинги по сценични умения във всеки от градовете на партньорите

2ра фаза: 5 дневни репетиции за създаване и изиграване на представление във всяка от трите страни.

Партньори

2018 – 2021: ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

2018 г. беше представена като Европейска година на културното наследство, която има за цел да насърчи участието и подхода на европейците към тяхното културно наследство, да насърчи обмена и оценката на богатото европейско наследство и да засили чувството за принадлежност към общо европейско пространство.

Не можахме да намерим по-подходяща европейска референтна рамка за представянето на нашия проект за стратегическо партньорство, който не само гарантира достъп до културно съдържание, но преди всичко насърчава участието в създаването и разпространението на това съдържание в уязвима група като хора с увреждания.

СЪВМЕСТНА РАБОТА

Театърът има предимството, което обхваща всяко едно от сценичните изкуства, така че се постига необходимата индивидуализация за всеки човек (като се вземат предвид неговите силни страни, предпочитания и способности), като същевременно се поддържа мотивацията за съвместна работа и като екипна работа, като работим заедно за постигане на обща цел, която не би била възможна без сумата на всеки принос.

ШИРОКА ГАМА ОТ ЦЕЛИ

Театърът предлага и пространство за преодоляване на социалната дискриминация на хората с увреждания, за да се гарантира достъп до културно съдържание, а също и да се създаде.

Вземайки това предвид, ние преследваме широк спектър от цели, които започват от изучаването на драматични художествени стратегии и техники до тези, които са по-напречни и засягат личностното развитие на участниците.

 • Развийте техните умения и драматична компетентност от професионална гледна точка.
 • Сътрудничете и участвайте в пиеса във всяка организация.
 • Развийте трансверсални компетенции чрез театър: комуникация, социализация, социална видимост и премахване на съществуващите бариери и социални предразсъдъци.
 • Предложете възможности на нашите студенти с функционално разнообразие да познават други култури и градове.
 • Създайте мрежи за сътрудничество и обмен на методологии в областта на сценичните изкуства, които включват различни институции и организации, за да се постигнат по-добри възможности за учениците и потребителите да участват в социалния живот и да насърчават социалните промени.
 • Да предаде въздействието на този проект на съответните местни и регионални организации и власти, за да получи по-голяма подкрепа за театъра и сценичните изкуства при хора с увреждания чрез: повече предложения за обучение, създаване на театрални фестивали, където хората с увреждания могат да участват, по-голяма участие в предлагането в техните градове на планове за отдих, извършвани за професионални компании, които работят с хора с увреждания и др.

ПРОЕКТ НА ДВЕ ФАЗИ

Ще разработим проект, разделен на две фази:

 1. Първи курс, посветен на седмица на специфично обучение в театри и семинари за сценични изкуства във всяка от централите на партньорите
 2. Втори курс, посветен на репетицията и представянето на пиесите, които ще бъдат проектирани във всяка участваща институция.

Участници в тези действия ще бъдат 36-те студенти (по 12 от всяка участваща държава), които ще проведат обучителните семинари и представянето на работата.

Мобилности от 1-ва година

Обучителни семинари по театър и сценични изкуства.

Мобилности от 2-ра година

Създаване и изпълнение на пиеса във всяка държава.

Събития по проекта

Визита в Испания: Ден 4

18 май 2022 г. |

Тези дни работихме много усилено под насоките на Марта и Зайра! 💪🏼💪🏼 След като работихме, искахме да използваме времето си, така че не спряхме нито за секунда! С удоволствие посетихме Altea 💙 и Benidorm 💚, където научихме много неща с нашия водач Ману. 👏🏻👏🏻 Всичко е подготвено и утре ще имаме специална публика, учениците от Asc Amigxs Gargasindi Calp. Имаме голям късмет за този страхотен екип Theatro Aratos, Театър Цвете!

Визита в Испания: Ден 3

18май 2022 г. |

Spanioles…. 💃💃💃💃

Визита в Испания: Ден 2

18 май 2022 г. |

Втори ден от уъркшопа, домакин на който е Asc Amigxs Gargasindi Calp в Бениса. Марта ни „подготвя за хаоса“: ако в света настъпи цифрово затъмнение, ще трябва да се върнем към езика на тялото и отношенията лице в лице. Освен това се наслаждаваме на времето и градовете в района на Ла Марина Алта.

Визита в Испания: Ден 1

17 май 2022 г. |

Добро утро! Първият работен ден в Asc Amigxs Gargasindi Calp в Бениса (Испания). Участниците работиха много усилено, но също така можеха да се насладят на време за грънчарство!

Визита в София: Ден 5

26 април 2021 г. |

Време е да си кажем довиждане, тези дни в София бяха много хубави и всички се почувствахме добре посрещнати. Работилницата на Театър „Цвете“ и нейният спектакъл „Изчезващ свят“ ни напомни колко е важно да се грижим за околната среда и да се опитваме да даваме всичко от себе си като хора 🌏💚. Театърът и социалното съзнание могат да бъдат добра комбинация. Благодарим на всички участници и тези, които сътрудничиха през тези дни. Ще се видим скоро!!

Визита в София: Ден 4

26 април 2021 г. |

Почти готови …. 🎭 Гърция 🇬🇷 Испания 🇪🇸 България 🇧🇬

Визита в София: Ден 3

26 април 2021 г. |

Трети ден от уъркшопа в София (в сградата на „Съюз на глухите в България“) и представянето расте и се подобрява. При Виолина Василева-Александрова всичко става по-лесно и по-креативно ❤️. Благодарим на нашите домакини за тяхното гостоприемство

Визита в София: Ден 2

26 април 2021 г. |

Най-накрая, след 2 години екипите се събират отново!!

Визита в София: Разходка

26 април 2021 г. |

Какво невероятно трио Театър Цвете, Asc Amigxs Gargasindi Calp и Theatro Aratos! Втори ден от работилницата в София и ние също се наслаждаваме и се учим от другите. След работа имахме време за разглеждане на забележителности и общуване. Добра работа!!

Няколко думи от Цвете Янева от Театър „Цвете“

26 април 2021 г. |

Фантастична работилница в София (България), водена от Театър Цвете и участници от Gargasindi (Испания) и Theatro Aratos (Гърция).

Театърът съдържа всяко едно от останали изкуства. Това позволява индивидуалното включване на всеки от участниците, съобразно с неговите силни страни, предпочитания и способности, като същевременно се поддържа мотивацията за съвместна работа за постигане на обща цел, която не би била постижима без приноса на всеки един.
Вземайки това предвид, проектът преследва широк спектър от цели: от обогатяване на обучителите с нови за тях художествени стратегии и техники до личностното развитие на участниците.
Проектът е планиран да се проведе в два тура.
За съжаление, непосредствено след стартирането му пандемията ни заключи. След присъственото участие на българската и гръцка група в обучението в Испания, се наложи българските и гръцки обучители да проведат обученията си онлайн.
За голяма радост вече отново можем да бъдем заедно!
В момента участници от Испания, Гърция и България работят съвместно под на ръководството на Виолина Василева-Александрова, актриса от Театър „Цвете“
Желаем им успех!

Визита в София: Ден 1

25 април 2021 г. |

Най-накрая успяхме да пътуваме и да се върнем към нашия Еразъм проект. Вече сме в София (България) и имахме първия ден от семинара. Тази работилница се ръководи от Театър „Цвете“ и участниците са от Театър „Цвете“, Gargasindi (Испания) и Theatro Aratos (Гърция). Ето няколко снимки от първия ни ден!

Театрална Работилница Aratos: Ден 5

Стигнахме до последния ни уъркшоп с театър Аратос. И на вас ли ви хареса толкова, колкото и на нас? Споделете и се насладете!

Театрална Работилница Aratos: Ден 4

Време за занаяти. Готов ли си? Джени ни показва как да направим тези платноходки. Не пропускайте част 2 от тази ръчна изработка в работилницата за ден 5! Споделете и се насладете!

Театрална Работилница Aratos: Ден 3

След добра загрявка, от Солун, театър Аратос ни предлага това фантастично занимание: говорещи маски. Покажете всичките си артистични умения! Споделете и се насладете!

Театрална Работилница Aratos: Ден 2

Готови ли сте за днешната сесия? Джени и Ахил ни запознават с тези забавни занимания. Хайде да го направим! Споделете и се насладете!

Театрална Работилница Aratos: Ден 1

Нашият Еразъм проект е отново тук! Тук имаме първия онлайн семинар на колегите от Гърция. Мимове и скулптори… готови ли сте? Споделете и се насладете!

Пижама Работилница: Лисица!

Пижамена Работилница: Лисица!

Поздрави от София !! Виолина е подготвила ново видео за онлайн работилницата от България! Тази лисица е толкова сладка, че бихте искали да го направите сами! Слушайте Виолина и следвайте нейните инструкции:

Pijamas Workshop: Birds!

Пижамена Работилница: Птици!

Внимание! Внимание! Ново видео от Виолина! Имате ли хартиени ролки вкъщи? Не ги изхвърляйте, по-добре ги рециклирайте! Можете да ги използвате, за да направите тази невероятна птица! Сега е вашият ред! Споделете и се наслаждавайте!

Пижама Работилница: Говорещи кукли!

Пижамена Работилница: Говорещи кукли!

Пижама работилница: Dancing Birds!

Пижамена работилница: Танцуващи птици!

Тук имаме нова част от работилницата на Театър „Цвете“„Пижамена работилница: Танцуващи птици !!“ Не можете да го пропуснете! Въпреки че Виолина е подготвила тези видеоклипове за испански и гръцки участници, всички можете да опитате и …

Пижама Работилница: Таралеж!

Пижамена Работилница: Таралеж!

Ето я Виолина от Театър „Цвете“, която представя своята онлайн работилница. Време е за „Пижамена работилница!“ Този път правим много специален таралеж. Обърнете внимание и … следвайте я! Споделете и се наслаждавайте …

Върнахме се!!!

Върнахме се!!!

След много време, много се радваме да ви кажем, че … ВРЪЩАМЕ СЕ !! Тази пандемия ни принуди да спрем пътуванията и семинарите в страните партньори, но … намерихме алтернатива!
Ще правим театрални работилници от Aratos и Театър Цвете онлайн. Участниците ще извършват дейностите в своите центрове и ние ще запишем целия процес, за да завършим тази първа година опит!

За момента бихме искали да ви покажем видеоклиповете, които театър Цвете е подготвил за всички нас. Очакваме с нетърпение да ги извършим (като направим всички дейности) и да ви покажем резултата !!

1-ва работилница: ДОБРЕ ДОШЛИ В CPEE GARGASINDI!

1-ва работилница: ДОБРЕ ДОШЛИ В CPEE GARGASINDI!

През март имахме първата си работилница и беше невероятно! Това беше първият опит на Gargasindi в мобилността на студентите и трябва да признаем, че ни хареса много!

Екип на „Театър на сънищата“

Единственото нещо, за което трябва да съжаляваме, е че когато приятелите ни дойдоха в Испания, настъпи извънредното положение. Имахме истински късмет, че накрая успяхме да завършим преживяването и те успяха да се върнат в своите страни, макар че всички ние се чувствахме наистина уплашени!

Ние обаче претърпяхме някои последици: някои участници се провалиха, анулирането на пиесата, за да покажем на всички ученици какво сме работили в семинарите, и отказът на нашия оператор, който трябваше да дойде в театъра, за да запише нашето представление. Както и да е, това не означава, че не ни е било приятно или не сме направили нищо !! Приспособихме се доста добре към ситуацията и, както ще видите в споделената презентация, представихме в училището пред нашите ученици (наистина най-добрата публика!) И вместо това използвахме нашите мобилни камери!

кръг за говорене

Но трябва да признаем, че нещото, на което много се радвахме, освен работното време, беше да се опознаваме и да прекарваме време заедно следобед, наслаждавайки се на свободното си време и наслаждавайки се на града си. Нямаме твърде много възможности, за да заемаме свободното си време, занимавайки се с всички приятели заедно, така че това беше добра възможност.

Сега бихме искали да споделим с всички вас една много хубава презентация със снимки и видеозаписи за първата ни работилница и се надяваме, че всички ще се насладите толкова, колкото и ние!

Водещ на първия семинар

Водещ на първия семинар

Висента Галиана е завършила изящни изкуства. Тя също има диплома за напреднали изследвания (DEA в Испания) в Университета Комплутенсе в Мадрид, в рамките на докторската програма „Приложения на изкуството в социалната интеграция: изкуство, терапия и образование в многообразието“.

Работила е като учител по танци в „Асоциация Дан Зас”, провеждала е танцови и театрални семинари за хора с функционални различия, както и курсове за обучение на професионалисти от различни области.

Висента Галиана, действаща в „Асоциация Дан Зас”

Тя също така проведе Програма за разследване и изследване въз основа на техния опит като специализирана театрална компания и техните изследвания върху сценичните изкуства и разнообразието, търсейки онези методологии, които позволяват участието на хора с функционални различия, независимо от техния тип и разнообразие.

Освен това тя е ръководила широк спектър от семинари за сценични изкуства и разнообразие в Аликанте, откъдето идва, финансирана от правителството на Generalitat Valenciana.

Първа транснационална среща

Първа международна среща

На 2, 3 и 4 ноември проведохме в Калп първата международна среща между партньорите, съставляващи проекта „Театър на Сънищата“.

Въпреки че преди това поддържахме контакт, това беше първият път, когато се срещнахме лично.

Това беше отлична възможност да научим, да споделим знания и опит, както и да споделим споразуменията относно проекта и най-важната информация за него.

И освен да работим, ние също имахме време да опознаем и вникнем в културата на Калп, да открием неговата кухня и да посетим най-очарователните и емблематични места в града: величествената Скала на Ифач, старите градски стени и стария му град , Салинас с техните фламинго и др.

Следваща спирка: Калп, март 2020 г. (очакваме да започнем с семинарите!).
Да тръгваме!!

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!