Театър на сънищата

Театрално-социалната формация „Театър Цвете“

Театърът има предимството, пред всички видове изкуства, да създава възможност задачата на всеки участник да бъде съобразена с неговте/нейните силни страни, предпочитания и способности, като същевременно се поддържа мотивацията за съвместна работа за постигане на обща цел, която не би била възможна без сумирането на приносите на всеки един от тях.
Театърът също предлага пространство за преодоляване на социалната дискриминация на хората с увреждания, създавайки им достъпът до културни събития, както в ролята на зрители, така и на създатели.
Отчитайки това, ние преследваме широк спектър от цели, които преминават от изучаването на драматични арт стратегии и техники до тези, които са по-директни и засягат личното развитие на участниците.

Цели на проекта:

 • Подготовка и представяне на различни спектакли във всеки от градовете на партньорите, участващи в проекта – КалпеИспания, Солун Гърция и София България, с цел създаване на видимост на работата на участниците и на значимостта и социалната проекция на проекта в различни сектори на обществото.
 • Придобиване на нови умения за интерпретация и комуникация чрез обучение на участниците в тренинги, разработени от участващи професионалисти
 • Създаване на стратегична трансгранична мрежа, основана на общ интерес за повишаване на видимостта на социалната стойност на сценичните изкуства образователната и социалната област

Участници в обучителните тренинги и представления – по 12 човека  от всяка страна

Реализирането на проекта ще бъде извършено на две фази:

1ва фаза: 5дневни учебни тренинги по сценични умения във всеки от градовете на партньорите

2ра фаза: 5 дневни репетиции за създаване и изиграване на представление във всяка от трите страни.

Партньори

2018 – 2021: ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

2018 г. беше представена като Европейска година на културното наследство, която има за цел да насърчи участието и подхода на европейците към тяхното културно наследство, да насърчи обмена и оценката на богатото европейско наследство и да засили чувството за принадлежност към общо европейско пространство.

Не можахме да намерим по-подходяща европейска референтна рамка за представянето на нашия проект за стратегическо партньорство, който не само гарантира достъп до културно съдържание, но преди всичко насърчава участието в създаването и разпространението на това съдържание в уязвима група като хора с увреждания.

СЪВМЕСТНА РАБОТА

Театърът има предимството, което обхваща всяко едно от сценичните изкуства, така че се постига необходимата индивидуализация за всеки човек (като се вземат предвид неговите силни страни, предпочитания и способности), като същевременно се поддържа мотивацията за съвместна работа и като екипна работа, като работим заедно за постигане на обща цел, която не би била възможна без сумата на всеки принос.

ШИРОКА ГАМА ОТ ЦЕЛИ

Театърът предлага и пространство за преодоляване на социалната дискриминация на хората с увреждания, за да се гарантира достъп до културно съдържание, а също и да се създаде.

Вземайки това предвид, ние преследваме широк спектър от цели, които започват от изучаването на драматични художествени стратегии и техники до тези, които са по-напречни и засягат личностното развитие на участниците.

 • Развийте техните умения и драматична компетентност от професионална гледна точка.
 • Сътрудничете и участвайте в пиеса във всяка организация.
 • Развийте трансверсални компетенции чрез театър: комуникация, социализация, социална видимост и премахване на съществуващите бариери и социални предразсъдъци.
 • Предложете възможности на нашите студенти с функционално разнообразие да познават други култури и градове.
 • Създайте мрежи за сътрудничество и обмен на методологии в областта на сценичните изкуства, които включват различни институции и организации, за да се постигнат по-добри възможности за учениците и потребителите да участват в социалния живот и да насърчават социалните промени.
 • Да предаде въздействието на този проект на съответните местни и регионални организации и власти, за да получи по-голяма подкрепа за театъра и сценичните изкуства при хора с увреждания чрез: повече предложения за обучение, създаване на театрални фестивали, където хората с увреждания могат да участват, по-голяма участие в предлагането в техните градове на планове за отдих, извършвани за професионални компании, които работят с хора с увреждания и др.

ПРОЕКТ НА ДВЕ ФАЗИ

Ще разработим проект, разделен на две фази:

 1. Първи курс, посветен на седмица на специфично обучение в театри и семинари за сценични изкуства във всяка от централите на партньорите
 2. Втори курс, посветен на репетицията и представянето на пиесите, които ще бъдат проектирани във всяка участваща институция.

Участници в тези действия ще бъдат 36-те студенти (по 12 от всяка участваща държава), които ще проведат обучителните семинари и представянето на работата.

Мобилности от 1-ва година

Обучителни семинари по театър и сценични изкуства.

Мобилности от 2-ра година

Създаване и изпълнение на пиеса във всяка държава.

Събития по проекта

Пижама Работилница: Лисица!

Пижамена Работилница: Лисица!

Поздрави от София !! Виолина е подготвила ново видео за онлайн работилницата от Българи! Тази лисица е толкова сладка, че бихте искали да го направите сами! Слушайте Виолина и следвайте нейните инструкции:

Pijamas Workshop: Birds!

Пижамена Работилница: Птици!

Внимание! Внимание! Ново видео на ВиолинаИмате ли хартиени ролки вкъщи? Не ги изхвърляйте, по-добре ги рециклирайте! Можете да ги използвате, за да направите тази невероятна птица! Сега е вашият ред! Споделете и се наслаждавайте!

Пижама Работилница: Говорещи кукли!

Пижамена Работилница: Говорещи кукли!

Пижама работилница: Dancing Birds!

Пижамена работилница: Танцуващи птици!

Тук имаме нова част от работилницата на театър Цвете … „Работилница на пижами: Танцуващи птици !!“ Не можете да го пропуснете! Въпреки че Виолина е подготвила тези видеоклипове за испански и гръцки участници, всички можете да опитате и …

Пижама Работилница: Таралеж!

Пижамена Работилница: Таралеж!

Ето я Виолина от Театър Цвете, която представя своята онлайн работилница. Време е за „Пижамена работилница!“ Този път правим много специален таралеж. Обърнете внимание и … следвайте я! Споделете и се наслаждавайте …

Върнахме се!!!

Върнахме се!!!

След много време, много се радваме да ви кажем, че … ВРЪЩАМЕ СЕ !! Тази пандемия ни принуди да спрем пътуванията и семинарите в страните партньори, но … намерихме алтернатива!
Ще правим театрални работилници от Aratos и Театър Цвете онлайн. Участниците ще извършват дейностите в своите центрове и ние ще запишем целия процес, за да завършим тази първа година опит!

За момента бихме искали да ви покажем видеоклиповете, които театър Цвете е подготвил за всички нас. Очакваме с нетърпение да ги извършим (като направим всички дейности) и да ви покажем резултата !!

1-ва работилница: ДОБРЕ ДОШЛИ В CPEE GARGASINDI!

1-ва работилница: ДОБРЕ ДОШЛИ В CPEE GARGASINDI!

През март имахме първата си работилница и беше невероятно! Това беше първият опит на Gargasindi в мобилността на студентите и трябва да признаем, че ни хареса много!

Екип на “Театър на сънищата”

Единственото нещо, за което трябва да съжаляваме, е че когато приятелите ни дойдоха в Испания, настъпи извънредното положение. Имахме истински късмет, че накрая успяхме да завършим преживяването и те успяха да се върнат в своите страни, макар че всички ние се чувствахме наистина уплашени!

Ние обаче претърпяхме някои последици: някои участници се провалиха, анулирането на пиесата, за да покажем на всички ученици какво сме работили в семинарите, и отказът на нашия оператор, който трябваше да дойде в театъра, за да запише нашето представление. Както и да е, това не означава, че не ни е било приятно или не сме направили нищо !! Приспособихме се доста добре към ситуацията и, както ще видите в споделената презентация, представихме в училището пред нашите ученици (наистина най-добрата публика!) И вместо това използвахме нашите мобилни камери!

кръг за говорене

Но трябва да признаем, че нещото, на което много се радвахме, освен работното време, беше да се опознаваме и да прекарваме време заедно следобед, наслаждавайки се на свободното си време и наслаждавайки се на града си. Нямаме твърде много възможности, за да заемаме свободното си време, занимавайки се с всички приятели заедно, така че това беше добра възможност.

Сега бихме искали да споделим с всички вас една много хубава презентация със снимки и видеозаписи за първата ни работилница и се надяваме, че всички ще се насладите толкова, колкото и ние!

Водещ на първия семинар

Водещ на първия семинар

Висента Галиана е завършила изящни изкуства. Тя също има диплома за напреднали изследвания (DEA в Испания) в Университета Комплутенсе в Мадрид, в рамките на докторската програма „Приложения на изкуството в социалната интеграция: изкуство, терапия и образование в многообразието“.

Работила е като учител по танци в „Асоциация Дан Зас”, провеждала е танцови и театрални семинари за хора с функционални различия, както и курсове за обучение на професионалисти от различни области.

Висента Галиана, действаща в „Асоциация Дан Зас”

Тя също така проведе Програма за разследване и изследване въз основа на техния опит като специализирана театрална компания и техните изследвания върху сценичните изкуства и разнообразието, търсейки онези методологии, които позволяват участието на хора с функционални различия, независимо от техния тип и разнообразие.

Освен това тя е ръководила широк спектър от семинари за сценични изкуства и разнообразие в Аликанте, откъдето идва, финансирана от правителството на Generalitat Valenciana.

 
 
 
 
 

Първа транснационална среща

Първа международна среща

На 2, 3 и 4 ноември проведохме в Калп първата международна среща между партньорите, съставляващи проекта “Театър на Сънищата”.

Въпреки че преди това поддържахме контакт, това беше първият път, когато се срещнахме лично.

Това беше отлична възможност да научим, да споделим знания и опит, както и да споделим споразуменията относно проекта и най-важната информация за него. 

И освен да работим, ние също имахме време да опознаем и вникнем в културата на Калп, да открием неговата кухня и да посетим най-очарователните и емблематични места в града: величествената Скала на Ифач, старите градски стени и стария му град , Салинас с техните фламинго и др.

Следваща спирка: Калп, март 2020 г. (очакваме да започнем с семинарите!).
Да тръгваме!!

 

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!