Theatre Tsvete: AGAINST ADDICTIONS - AN ALTERNATIVE TO OFFICIAL STEREOTYPES

Exercise your rights with knowledge and creativity "
Театър-1
Банална история, представена по атрактивен начин: Наивно момиче попада в мрежите на наркоразпространители, due to which he loses his dreams, and you are alive. This, но и не само това, показа театър „Цвете“, който на 13 October гостува на Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ in Sliven.
Залата на Военния клуб бе както никога оживена от "Color shadows", представление, в което театралната игра всъщност се оказа неформално здравно обучение на младите зрители, насочено към предотвратяване на употребата на наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ. След представлението екипът на театър „Цвете“ представи досегашната си дейност и проекта, в който е включена и театралната трупа на гимназията. Младите театрали хуманитаристи имаха първа репетиция съвместно с екипа на театър „Цвете“. „Цвете“ is a non-governmental organization, в която има професионални актьори, directors, psychologists and volunteers. Already 27 years те прилагат в работата си новаторски за България интерактивни театрални техники, които помагат на деца и младежи да опознаят и приемат себе си и другите, провокират личностното им развитие и окуражават позитивното им включване в обществения живот. Форум-постановката на "Color shadows" бе театрална игра, в която проблемът за „зарибяването” с дрога бе показан в неразрешена форма. Учениците в залата, които неусетно станаха участници в представлението, бяха поканени да изиграят свои решения, като обяснят пред всички своя избор на алтернатива в сложната житейска ситуация. Оказа се, че форум-театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в кризисни моменти. Времето не стигна всички желещи да покажат своя избор на алтернативно поведение пред изкушенията на дрогата. Театралната трупа „Опит за летене“ на хуманитарната гимназия е включена в проекта на организацията "Exercise your rights with knowledge and creativity", който се подкрепя финансово от Iceland, Liechtenstein and Norway under the Financial Mechanism of EIP. Основната цел на този проект, в който участват още четири училища от различни райони на страната, е разработване и прилагане на образователни инструменти за обучение по правата на човека. Предстои период на съвместна работа на трупата на ПХГ „Дамян Дамянов“ с актьорите от театър „Цвете“ Tanya Yorgova and Yavor Kostov, която включва и два творчески лагера в Chepelare.

Subscribe to the newsletter at

Theatre Tsvete

Stay up to date with upcoming events!

Inquiry

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!