Education and Culture Lifelong Learning Grunding program

2009-2011 - „С отворено сърце“

Международно проучване на възможностите за приложение на разлините видове изкуства като средство за социализация на различни маргинализирани групи.

С подкрепата на Програма за учене през целия живот – Грундтвиг

Къде?

Португалия, Полша, Италия, Литва, България

Кога?

1 септември, 2009 – 1 септември, 2011

Какво?

Международно проучване на възможностите за приложение на разлините видове изкуства като средство за социализация на различни маргинализирани групи.
В резултат на това партньорство бе създаден уеб сайта на проекта http://open-h-art.eu/ като виртуален център за тези, за които приложението на изкуството в социалната и образователна сфера представлява интерес. Той е отворен за всички, които искат да допринесат за неговото обогатяване.