ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучението, проведено чрез драма- и театър техники, подобрява способностите на младите хора за учене, развива лидерски и комуникационни умения, повишава самочувствието, стимулира работата в екип, творческото мислене и решаване на проблеми,  насърчава себеизразяването.

Участниците са не само наблюдатели, но и писатели, режисьори и актьори в историята, която съвместно създават чрез мислене, анализ, компресия и трансформация. Заниманията провокират изграждането на морален компас, чрез който да намерят своето и на всеки друг място в света, да започнат да правят преоценка и да създават нови ценности.

Театър дава глас на безгласните и им осигурява безопасна среда и творчески инструменти за справяне с критични проблеми, които могат пряко да подобрят тяхната общност.

 

2014 Превенция на насилие между връстници Кукли срещу насилието

Превенция на насилие между връстници. Изнасяне на кукленото форум театрално представление пред ученици начален етап в столични квартали с преобладаващо ромско население.

С подкрепата на Столична програма „Култура“2015

 2014  Превенция на насилие между връстници   „A aко това беше ти ?!

Подготовка и представяне на ученически форум театрални представления по вълнуващи участниците проблеми.

С поддкрепата на Столична програма „Култура“2014

2013

Гражданско образование Проект „Говорилници.Pro на фондация „Смарт“:- подготовка за успешната професионална реализация“

партньори – Фасилитатори на практическите занимания за придобиване на  знания и умения как да се реализират на пазара на труда

– С подкрепата на програма „Младеж“. …

 2011-2013  

Превенция на насилие между връстници

 „Студио „Документален театър

 Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско образование на връстници от връстници

 С подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи»

2009

Театър;

Превенция

 „Младежка агора“

Форум театрални представления и печатни и видео материали за извършване на превенция от трафикиране, дрога и дом.насилие;

С подкрепата на Столична програма „Култура“

2007 Театър;

Гражданско възпитание

„Всички на площада!“ – Разпространение на уличното  кокилно представление за толерантност «Ние и то» в мултиетнически региони на страната

2007

Театър;

Гражданско възпитание

Участие в кампанията ПЕЧЕЛИШ & ПОМАГАШ за повишаване на достъпа до информация на хората с увреждания                        

Спонсори: Еврофутбол  и Държавната парично-предметна лотария                                                  

2007

Театър;

Здравно възпитание

Пьрви декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП Улично кокилно представление & младежка дискусия в гр.Трявна

Покана на Общината

2006

Театър;

Здравно образование

 

Разпространение на образователния спектакьл „Сапунена приказка“ в домове за деца, лишени от родителски грижи.

С подкрепата на Дирекция „Театьр, вариететно и цирково изкуство“ при Министерството на културата’ 2005

Театър;

Здравно възпитание

Пьрви декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП Улично кокилно представление & младежка дискусия в гр.Търговище

Покана на Общината

2003

Превенция от  насилие „Усмихнати лица“

Фасилитиране на креативни арт-занимания за подрастващи в риск в Тимишoара, Румъния

С подкрепата на Аллавида

2001

Превенция от дрога Създаване на интерактивна уеб-страница за превенция от дрогата в съвместна работа на младежки организация от Югоизточна Европа

С подкрепата на ЕК – Програма „Изток-Изток“

2000

Превенция от насилие;

Мрежи

 

 „За нов психоклимат на Балканите“

обучение за  позитивно разрешаване на конфликти между подрастващи от многоетнически региони в България, Македония и Албания

С подкрепата на Бахайска международна общност – офис за обществена информация в Париж

1999- 2000

Арт терапия;

Превенция от насилие;

Театър

 „Драма в обучението на деца в риск“

в ДДЮ „Асен Златаров“, София

Пилотен проект  в България на програма „Изкуство за социална промяна“, Европейската Културна Фондация – Амстердам

1997-1998

Превенция от

Насилие;

Театър

 „Творческо Пътешествие“

театрална работа за изграждане на позитивни стериотипи на поведение в социалното ежедневие с бездомни деца от дом „Вяра, Надежда и Любов“ и лишени от родителски грижи – в ДДЮ „Ран Босилек“.

Изпьлнители на проекта на фондация „Свободна и демократична България“ и Център за изкуства „Сорос“

1997-1998  Превенция от

Насилие;

Социализация;

Театър

 Позитивна социална адаптация на деца в риск в 5 Дома от  Ловешкия регион “ – работата с домски деца за овладяване насилието в домовете;

С подкрепата наФондация  Развитие на гражданско общество”

 1997  Превенция от

Насилие;

Социализация;

Театър

 Социализираща културна програма за деца от 6 дома за деца и юноши в област Монтана“

С подкрепата на благотворителен фонд „Райна Кабаиванска“

 1997  Превенция от

Насилие;

Социализация;

Театър

 Социализираща културна програмa за деца от 5 ДДЮ в Кюстендилско“

С подкрепата на Център „Отворено Образование“