ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Обучението, проведено чрез драма- и театър техники, подобрява способностите на младите хора за учене, развива лидерски и комуникационни умения, повишава самочувствието, стимулира работата в екип, творческото мислене и решаване на проблеми,  насърчава себеизразяването.

Участниците са не само наблюдатели, но и писатели, режисьори и актьори в историята, която съвместно създават чрез мислене, анализ, компресия и трансформация. Заниманията провокират изграждането на морален компас, чрез който да намерят своето и на всеки друг място в света, да започнат да правят преоценка и да създават нови ценности.

Театър дава глас на безгласните и им осигурява безопасна среда и творчески инструменти за справяне с критични проблеми, които могат пряко да подобрят тяхната общност.

 

2020 неформално здравно образование Цветни сенки

с подкрепа на столична програма „Култура“

2018 КАМПАНИЯ „ТЕАТЪР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО ’18“ Кампания „Театър срещу насилието 2018“ 

На фестивала „Театър срещу насилието”, проведен на 26.11.2018 в Университетския театър „Алма Алтер” бяха представени 4 форум театрални спектакъла 

2014 Превенция на насилие между връстници Кукли срещу насилието 

Превенция на насилие между връстници. Изнасяне на кукленото форум театрално представление пред ученици начален етап в столични квартали с преобладаващо ромско население.

С подкрепата на Столична програма „Култура“2015

 2014  Превенция на насилие между връстници   „A aко това беше ти ?! 

Подготовка и представяне на ученически форум театрални представления по вълнуващи участниците проблеми.

С поддкрепата на Столична програма „Култура“2014

2013

Гражданско образование Проект „Говорилници.Pro на фондация „Смарт“:- подготовка за успешната професионална реализация“ 

партньори – Фасилитатори на практическите занимания за придобиване на  знания и умения как да се реализират на пазара на труда

– С подкрепата на програма „Младеж“. …

 2011-2013   

Превенция на насилие между връстници

 „Студио „Документален театър 

 Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско образование на връстници от връстници

 С подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи»

2009

Театър; 

Превенция

 „Младежка агора“ 

Форум театрални представления и печатни и видео материали за извършване на превенция от трафикиране, дрога и дом.насилие;

С подкрепата на Столична програма „Култура“

2007 Театър; 

Гражданско възпитание

„Всички на площада!“ – Разпространение на уличното  кокилно представление за толерантност «Ние и то» в мултиетнически региони на страната

2007

Театър; 

Гражданско възпитание

Участие в кампанията ПЕЧЕЛИШ & ПОМАГАШ за повишаване на достъпа до информация на хората с увреждания                         

Спонсори: Еврофутбол  и Държавната парично-предметна лотария                                                  

2007

Театър; 

Здравно възпитание

Пьрви декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП Улично кокилно представление & младежка дискусия в гр.Трявна 

Покана на Общината

2006

Театър; 

Здравно образование

 

Разпространение на образователния спектакьл „Сапунена приказка“ в домове за деца, лишени от родителски грижи.  

С подкрепата на Дирекция „Театьр, вариететно и цирково изкуство“ при Министерството на културата’ 2005

  Театър; 

Здравно възпитание

Пьрви декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП Улично кокилно представление & младежка дискусия в гр.Търговище 

Покана на Общината

2003

Превенция от  насилие „Усмихнати лица“ 

Фасилитиране на креативни арт-занимания за подрастващи в риск в Тимишoара, Румъния

С подкрепата на Аллавида

2001

Превенция от дрога Създаване на интерактивна уеб-страница за превенция от дрогата в съвместна работа на младежки организация от Югоизточна Европа 

С подкрепата на ЕК – Програма „Изток-Изток“

2000

Превенция от насилие; 

Мрежи

 

 „За нов психоклимат на Балканите“ 

обучение за  позитивно разрешаване на конфликти между подрастващи от многоетнически региони в България, Македония и Албания

С подкрепата на Бахайска международна общност – офис за обществена информация в Париж

1999- 2000

Арт терапия; 

Превенция от насилие;

Театър

 „Драма в обучението на деца в риск“  

в ДДЮ „Асен Златаров“, София

Пилотен проект  в България на програма „Изкуство за социална промяна“, Европейската Културна Фондация – Амстердам

1997-1998

Превенция от 

Насилие;

Театър

 „Творческо Пътешествие“ 

театрална работа за изграждане на позитивни стериотипи на поведение в социалното ежедневие с бездомни деца от дом „Вяра, Надежда и Любов“ и лишени от родителски грижи – в ДДЮ „Ран Босилек“.

Изпьлнители на проекта на фондация „Свободна и демократична България“ и Център за изкуства „Сорос“

1997-1998  Превенция от 

Насилие;

Социализация;

Театър

 

 Позитивна социална адаптация на деца в риск в 5 Дома от  Ловешкия регион “ – работата с домски деца за овладяване насилието в домовете;

С подкрепата наФондация  Развитие на гражданско общество”

 1997  Превенция от 

Насилие;

Социализация;

Театър

 

 Социализираща културна програма за деца от 6 дома за деца и юноши в област Монтана“

С подкрепата на благотворителен фонд „Райна Кабаиванска“

 1997  Превенция от 

Насилие;

Социализация;

Театър

 

 Социализираща културна програмa за деца от 5 ДДЮ в Кюстендилско“

С подкрепата на Център „Отворено Образование“