Екип

Театрално-социалната формация „Театър Цвете“

Театър Цвете е сдружение на професионални театрали,
споделящи мисията за приложение на изкуството за позитивна
социална промяна. За да могат да оказват професионално подкрепа чрез творческо педагогически техники на работа, екипът непрекъснато осъвременява методите си, обменяйки опит при участия в международни арт-социални проекти Актьорите са обучавани в разнообразни следдипломни квалификационни курсове, международни тренинги, семинари и уъркшопи.
• курс по Психодраматични методи при работа с подрастващи, жертви на насилие при д-р Давид Йерохам;
• серия от тренинги на Европейската Културна Фондация „Изкуство за социална промяна”,
• Техники за преподаване на съвременно сексуално образование
• Тренинг за обучители по Конвенцията за правата на детето
• Международен тренинг по нови техники във Форум театъра, проведени от Аугусто Боал.
• Тренинг по сетивен театър
• Драма-техники в образованието
• Тренинг за работа с младежи-правонарушители
• Физически театър базиран върху метода на Жак Льокок
• Драма-техники в образованието

tsvete
Цвете Янева НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
katya
Екатерина Казакова НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
Поликсена Хардалова
Поликсена Хардалова НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
194282817_4395162000508176_5433746406025696583_n
Виолина Василева-Александрова НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
elena
Елена Благоева Европейски Колеж
tanya
Таня Йоргова ПУ „Паисий Хилендарски“
martin
Мартин Ноев Свободна актьорска школа към АТФ
mishaka
Михаил Петров НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
philip
Филип Гуляшки Нов Български Универитет

Няколко думи за мен

Kогато започнах да уча режисура за куклен театър в Театралната Академия вече бях майка на три деца и дипломиран силнотоков инженер. Eстествено, имах значително по-голям жизнен опит от моите колеги и затова аз поех организацията на продажбата на съвместно създадените куклени представления по детските градини. Така на шега възникна името Театър „Цвете“. Името остана. И тези от нас, които останахме в България, все още работим заедно.

Моят ангажимент към организацията остана същия – пиша проекти, за да получим финансиране, пиша сценарии, режисирам. На практика се убедих в огромните възможности на театъра като социален и образователен инструмент и създаването на предпоставки за бъдещо позитивно включване на подрастващите в социалния живот, независимо от техния произход и възможности , се превърна в мисия на Театър „Цвете”.
За да се подготвим за спецификата на тази работата бяхме обучавани в международни тренинги, семинари и уъркшопи. Непрекъснато продължаваме да осъвременяваме методите си, участвайки в Европейски и други международни арт-социални проекти и такива за обучение на обучители.
Получавала съм номинации за драматургия, награди за режисура, имам международна награда да приложение драма и театър в социалната образователна сфера и Почетен знак на Президента на Република България за особени заслуги в защита на правата на децата.

Цвете Янева

Няколко думи за мен

Екатерина Йорданова Казакова е актриса, режисьор, сценограф, театрален педагог, експерт и фасилитатор в множество социални проекти.
През 1991г. завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ –специалност актьорско майсторство за куклен театър.
Екатерина Казакова е един от основателите на Сдружение Театър „Цвете“ през 1993г. И член на УС. Участник в над 200 от проектите на т-р “Цвете” за провеждане на не-формално гражданско възпитание на подрастващите и социализация на малцинствени групи. 20 години Художествен ръководител на Младежко театрално студио „ Камбана“. Има над 27 годишен опит в театралната работа с деца и младежи; деца без родители; от малцинствени групи; жертви на насилие; момичета-жертви на трафик; деца с физически и ментални увреждания; бездомници; бежанци претърпели стрес от военните действия на Балканите и терористичните действия в САЩ. Актриса в драматични и куклени постановки с многобройни гастроли у нас и в чужбина.
Режисьор на над 30 постановки с деца, младежи и професионални актьори.
Участва като актриса, режисьор и Водещ във форум театрални представления на тема: граждански права, домашно насилие, трафик на жени, превенция от дрога и насилие м/у връстници, ранни бракове и др.
От 2008 г е заместник председател на БААТ – Българска Асоциация на Аматьорските театри. Представител на България в AITA /IATA и CEC.
Всичко се роди от любовта към изкуството, смеха и децата…

Екатерина Казакова

Няколко думи за мен

Поликсена Хардалова е актриса, театрален педагог, режисьор и ръководител на проекти.

Завършва специалност ‘‘Куклено актьорско майсторство’’ в НАТФИЗ ‘‘Кр.Сарафов’’, където впоследствие е поканена за преподавател по дисциплините: ‘‘Сценична реч’’, ‘‘Правоговор’’, ‘‘Kуклено актьорство’’ и ‘‘Форум театър’’. Защитава докторат по ‘‘Театър и театрални науки’’ и има опит в изследването и прилагането на театрални техники и артистични методи в сферата на неформалното образование на деца и подрастващи, както и в професионалното и личностно развитие на млади хора и възрастни. Като един от създателите на Театър ‘‘ЦВЕТЕ’’ инициира и участва в повече от 200 национални и международни проекта. Нейните интереси и търсения, практични и теоретични, са насочени към театъра като образование и неговия голям потенциал за работа по теми като социално интегриране, мултикултурна толерантност и равенство, домашно насилие и трафик на хора, превенция от зависимости, човешки права и гражданска активност, популяризиране на промени в законодателната система и т.н. Води обучения по Форум театър, Сетивен театър, приложни театрални техники и кукли. Има богат опит при работа с групи, студенти, социални асистенти, учители, артисти, в реализирането на младежки обмени, както и с деца и младежи в неравностойно положение, лишени от родителски грижи, малцинствени групи, момичета, жертви на трафик, бежанци и семейства, претърпели травми от военните действия на Балканите през 1999/2001 г. и от терористичните атаки в САЩ на 11.09.2001.

От 2011г. Поликсена Хардалова e част от ръководството на училище ‘‘Втори шанс’’ в Матозиньош, Португалия, www.segundaoportunidade.com , което е създадено за младежи отпаднали от училище. Вицепрезидент е на AE2O (Асоциация за Образование Втори шанс). Преподавател е във Висшето Училище по Образование към Политехническия Университет в Порто.

Поликсена Хардалова

Няколко думи за мен

Виолина Василева – Александрова е актриса, театрален педагог, арт терапевт, хоноруван преподавател по арт-терапия в СУ“Климент Охридски“, експерт и фасилитатор в множество социални проекти.
През 1990г. завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ –специалност актьорско майсторство за куклен театър. През 2005г. защитава магистърска теза на тема: „Ролята на форум театъра за справяне с гнева в юношеска възраст“ в НБУ. През 2015г. завършва семестриално докторантура с право на защита по „Специална педагогика“ в СУ „Климент Охридски“на тема: „Превенция на насилието в училище чрез средствата на куклотерапията“.
Виолина Василева е един от основателите на Сдружение Театър „Цвете“ през 1993г., а от 2013г. до 2019г.е Председател на УС на сдружението. Участник в над 200 от проектите на т-р “Цвете” за провеждане на не-формално гражданско възпитание на подрастващите и социализация на малцинствени групи. Опит в работа с деца и младежи в неравностойно социално положение; без родители; от малцинствени групи; жертви на насилие; момичета-жертви на трафик; с физически и ментални увреждания; бездомници; бежанци претърпели стрес от военните действия на Балканите и терористичните действия вСАЩ. Актриса в драматични и куклени постановки с многобройни гастроли у нас и в чужбина.
Участие във форум театрални представления на тема: граждански права, домашно насилие, трафик на жени, превенция от дрога и насилие м/у връстници.
От 2016г е член на независимия творчески колективPlayback театър „Тук и сега“ като участва в над 15 представления пред публика като актриса и водещ.От 2018 е член на новосъздадената група за Playback “Storycathers”.
Вярва в трансформиращата сила на изкуството. Иска да подпомага хората в тяхното личностно развитие.

Виолина Василева-Александрова

Няколко думи за мен

Идеите са мисъл, а мисълта (все още) е невидима :) Такива, понякога, си остават и идеите и мечтите ни. Да се научиш да превръщаш идеите си в проекти е все едно да направиш мислите си видими. Проектното мислене ни дава възможност по-добре да разберем не само КАКВО искаме, но и ЗАЩО го искаме и КАК да го постигнем. В проектите забъркваме мечти, приятелства, формуляри, бюджети, подкрепа за другите и аплодисменти, пък да видим какво ще стане….

Елена Благоева е доктор по културология, специализирала е европейска интеграция в Европейския колеж, Брюж и международни връзки в Институт „Отворено общество“. Работила е като експерт и консултант по проекти за Министерски съвет, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Експерт-оценител е към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), Брюксел. Има широка експертиза в управление на международни проекти, интернационализация на висшето образование и интеркултурни аспекти на управлението. Автор е на множество статии и няколко книги в тези области.

Елена Благоева

Няколко думи за мен

Здравейте, казвам се Таня Миткова Йоргова на 38 години. Завършила съм актьорско майсторство за драматичен театър в ПУ „Паисий Хилендарски. Веднага след завършването си бях приета в ДТ „Стеафн Киров“ гр. Сливен. От скоро съм част от трупата на ДТ „Рачо Стоянов“ град Габрово. С вдъхновяващият екип на Театър Цвете съм от близо четири години. Обожавам да пътешествам и да се заознавам с нови хора. И всичко това да споделям с дъщеря си.

Таня Йоргова

Няколко думи за мен

Мартин Ноев е актьор на свободна практика, завършил един от първите частни колежи по театрално изкуство Свободна Актьорска Школа към АТФ –София.
Има дългогодишни гастроли в Пернишкия, Кюстендилския , Сливенския и Монтанския театри, както и множество участия в независими театрални трупи и проекти.
До 2001 година взема участие в множество социални проекти с Театър „Цвете”, както в страната, така и в чужбина.
Между 2001г до 2017г работи в чужбина в сферата на организация на шоу програми, спектакли и мюзикъли, като режисьор, постановчик и водещ. Специализирал в Театър на Сетивата и участвал в изграждането и провеждането в 5 поредни години на Сетивни театрални проекти –Лабиринт.Преминал множество образователни програми по Форум и Социален театър и работа с младежки групи.

Мартин Ноев

Няколко думи за мен

Здравейте аз съм Михаил Петров, но всички колеги и познати ме знаят като Мишака. На около 37 години съм, но след 27мата спрях да ги броя. Имам някакво актьорско образование от НАТФИЗ и до скоро бях актьор от трупата на театъра в китния български град Перник. Част съм и от веселият колектив на Театър Цвете. Театъра ми е любов от има няма 15 години. Подвизавал съм се на сцените на „Театър Българска Армия“, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, театър „Сълза и Смях“, ТР „Сфумато“ и др. Освен конвенционалният театър си падам и по социалния. За тази ми страст много ми помага Театър „Цвете“. Също в биографията си имам записи в „Българското национално радио“ както и множество участия в тв сериали и филмови продукции. Падам си по сноуборда и колоезденето, особено в екстремната им част. Имам и куче – хъски и покрай нея безумно много косми из къщата.

Михаил Петров

Няколко думи за мен

Казвам се Филип Гуляшки, но всички близки, приятели и познати ме наричат Фици. Роден съм преди 40 години, колкото и невероятно да звучи това. Завършил съм актьорско майсторство в НБУ. Освен че съм част от колектива на театър Цвете, където усяваме да ви докоснем със социален театър, може да ме гледате и на сцената на Общински драматичен театър „Невена Коканова“ гр. Дупница. Освен към театъра имам особено влечение към киното и телевизията. Като изключим артистичните ми превъплащения в сериали, документални и филмови продукции съм заемал и други позиции, най-вече като кастинг-режисьор и асистент-режисьор. Другата ми страст е свързана с футбола под всяка форма. Той е част от мен било то като практикуващ или пък на стадиона, а доста често и с джойстик в ръка. Най-голямата ми радост и гордост е 5 годишната ми дъщеря Ема!

Филип Гуляшки

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!