Упражнявай правата си със знания и творчество

Театрално-социалната формация „Театър Цвете“

РЕЗЮМЕ

Упражнявай правата си със знания и творчество” Раждайки се Човеци,всеки от нас има равни права и отговорности към опазването им, независимо от своя произход и особености. Целта на проекта е да убеди 60-100 ученици на възраст между 13 и 17 години от Златоград, Златарица, Пловдив, Сливен и Чепеларе, колко важно за всички нас е това и да ги научим ТЕ САМИТЕ да бъдат активни, да умеят да посредничат в конфликтни ситуации, да провеждат публични обсъждания на проблемите в класа или училището, породени от нетолерантност,неразбиране и нарушаване на правата на другите. Участниците ще бъдат обучени по 2 програми, основани на иновативна методология, включваща обучаемите в творчески процес, който е лично осмислен, което прави обучението желано и резултатно. Те ще основат в 5 младежки клуба, всеки от които под наше ръководсто ще подготви по един Форум-театър спектакъл. Спектаклите ще бъдат представени на фестивал “Моето мнение има значение” Всеки клуб ще изнесе по 6 интерактивни представления пред около 300 младежи в района на тяхното родно място (общо за проекта 1500) по вълнуващи ги проблеми, за да търсят заедно решения. Изявите им ще станат достояние на местната власт и обществеността по време на премиерите в петте града и чрез предвидена Кръгла маса за споделяне на придобитите знания в областа на правата на човека и умения да ги защитават в личния си живот и в обществото.


Упражнявай правата си със знания и творчество”
Активни граждани

Премиери по места

Настъпи времето за локалните премиерите в Златарица, Златоград, Пловдив, Сливен и Чепеларе. “Какво ще кажат хората” и “Олимпиада в Италия”   читалище “РАЗВИТИЕ 1885” 22

Прочетете повече »
Упражнявай правата си със знания и творчество”
Активни граждани

Кръгла маса

След представленията ръководителите на групите, представители на община Чепеларе обучителите от Театър “Цвете” се събраха на кръгла маса да изразят задоволството си от добре свършената

Прочетете повече »
Упражнявай правата си със знания и творчество”
Активни граждани

Втори супервизии в Златоград, Златариц…

Втори супервизии в Златоград, Златарица, Пловдив, Сливен и Чепеларе ВТОРА СУПЕРВИЗИЯ: Използвайки знанията за същността на човешките права, участниицте извличат конкретни казуси от собствената си

Прочетете повече »

МЕТОДОЛОГИЯ – ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ

 Целта на ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА e не толкова постигането на знания, колкото изграждането на нагласи, вярвания, ценности, правила и норми на поведение на зачитане на равнопоставеността на човешкото достойнство.

В резултат на обученията, които ще проведем в рамките на настоящия проект очакваме участниците:

  • да умеят да посредничат в конфликтни ситуации
  • да провеждат публични обсъждания на проблемите в класа или училището, породени от нетолерантност, неразбиране и нарушаване на правата на другите
  • да се включват в кампании за провеждане на неформално обучение на връстници от връстници по правата на човека.

Как планираме да го постигнем?

Обучението „чрез участие“ представлява нова парадигма в образованието. От нея произтичат различни методи и техники. Нашата програма се фокусира върху арт метода Форум театър (ФТ). Добрите европейски практики показват, че това са интерактивни форми за личностно развитие, които стимулират обучаемите за участие едновременно интелектуално и емоционално – чрез дискусии, ролеви игри и споделени преживявания. Целта на Форум театъра е да промени позицията на обучаемите от наблюдатели и слушатели в активни участници, да ги окуражи да се ангажират в диалог по проблемите, които ги засягат. А в последствие да са по-уверени в личните си решения и във въздействието, което могат да имат върху околните. Форум театърът е техника, променяща позицията на обучаемите от наблюдатели в активни участници, окуражаваща ги да се ангажират в диалог по проблемите,които ги засягат.

Ролевите игри са метод за пресъздаване на реална, позната или въображаема ситуация. При създаването ѝ участниците трябва да постигнат ясно описание на настоящото състояние/проблем и посочване как всеки участник в разиграваната сцена (жертва, насилник, наблюдател и т.н.) би реагирал. Така те се учат да разглеждат проблема от различни гледни точки и да развият по-дълбоко разбиране към ситуацията и засегнатите лица.

Групова работа в голяма/малка група. Различните конфигурации се задават с цел развитие на навици и умения за самооценка и преценка на поведението на другите; решаване на конфликти; анализиране на ситуации и проблеми от гледната точка на другия; асертивно изразяване на себе си. Художествената дейност предлага интригуващи начини да се поощряват участниците да синтезират мислите си, да формулират ключови послания и емоционалните си преживявания в следствие на цялостната работа

Обучението ще бъде изнесено извън родните места на участниците, за да се откъснат от привичните занимания и да се стимулира общуването между самите тях. Така ще има възможност и да приложим необходимите техники за превръщане на групата младежи в екип.


 

 

РЕЗУЛТАТИ – ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ

 

Tab Content

Проектът „Упражнявай правата си със знания и творчество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 113,600 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване и прилагане на образователни инструменти в защита правата на човека. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Театър Цвете и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Упражнявай правата си със знания и творчество”

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!