Нова Нагласа

Театрално-социалната формация „Театър Цвете“

„НОВА НАГЛАСА“, ЕДИН ПРОЕКТ НА ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ“ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10 А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ДОГОВОР № 25-00-30/12.07.2023 Г.

Вече няколко години светът, който ни заобикаля, е враждебен, ограничаващ и непредсказуем. Особено тежки са последиците, които тази задушаваща атмосфера нанася на младите хора. Те
изпадат в небалансирано психическо състояние на гневна безпомощност и бeзполезност – база за различни прояви на рисково поведение: неовладяно раздразнение, безкритично предоверяване, апатична пасивност или опит за бягство от реалността. Основна цел на нашия проект е да стимулираме израстването на младежите-участници като осъзнати инициатори на позитивни социални промени сред младежта, водещи до развитие на гражданското общество в България.

Специфични цели на проекта:

 • Създаване на благоприятни условия за социално приобщаване на млади хора от различна географска, демографска и етническа принадлежност;
 • Провеждане на неформално обучение на участниците по Конвенцията за правата на човека;
 • Идентифициране на важни според участниците проблеми;
 • Алармиране за негативните последици от липсата на ангажираност в разрешаването на касаещите ги проблеми;
 • Мотивиране на участниците за доброволчески труд с цел иницииране на младежка активност в разрешаване на социални проблеми;
 • Провеждане на неформално обучение на младежи-обучители на свои връстници за предотвратяване на рисково поведение в различни социално-проблемни ситуации чрез средствата на театъра;
 • Подкрепа на доброволчески младежки културни инициативи на местно и общинско ниво за повишаване на гражданската активност на младите хора;
 • Неформално обучение на младежките работници в добри европейски практики за работа с млади хора с цел повишаване на ефективността на тяхната дейност;
 • Изграждане на трайни връзки между младежки работници от различни краища на страната за обмяна на идеи и взаимодействие.

Дейности за постигане на целите:

 • Управление и администриране на проекта;
 • Мерки за информираност и публичност за програмата и проекта;
 • Първи лагер – обучение по Конвенцията за правата на човека;
 • Театрални консултации;
 • Втори лагер – обучение по форум театър и фестивал;
 • Финализиращи събития – младежки представления и Кръгли маси по места.

Очаквани резултати:

 • Информираност и публичност за Програмата и проекта;
 • Придобиване на нови познания и умения от участниците;
 • Обучени 80 младежи и 16 младежки работници, създадени 8 ФТ спектакъла и 8 кръгли маси.

Въздействие върху общността:

 • Намаляване на проявите на рисково поведение сред младежите;
 • По-широка подкрепа на младежки изяви от страна на общинската управа;
 • Нарастване броя на желаещите дасе включат в новото начинание.

"В защита на нашите права"

Моменти от първи лагер 23-27 юли 2023г. гр. Чепеларе

Локални премиери

Форум театралните премиери през месец октомври

Локална премиера в с. Бистрица общ. Дупница

Време е младежите от с. Бистрица да покажат своето форум-театрално представление пред местна публика. “Васко Въшката” е младежки казус за насилието в училище и ненавистта към различните. Младо момче е подложено на системен тормоз от съученици заради социалното си положение. Какво се случва с Васко и до къде ще ескалира ситуацията – елате и вижта на 07 октомври 2023г. в НЧ “Светлина-1927” от 17:00 часа. Веднага след представлението ще се проведе кръгла маса за представители на общинската администрация, МКБППМН, Младежки парламент, родители, психолози, инспектори детска педагогическа стая, журналисти и др. заинтересовани лица, в която участниците и водещите експерти ще изложат впечатления и факти от съвместната работа по проекта.

Вход свободен

Локална премиера в гр. Сливен

“Алисия в страната на веществата” по провокиращ, лесен за възприемане и интерактивен начин онагледява вредата от употребата на наркотични вещества сред подрастващите. Краят на пиесата, по правило във форум-театъра, е пагубен за някои от персонажите. Дали обаче може да се промени случващото се така, че краят да е позитивен? Това зависи само и единствено от Вас, публиката, която трябва да даде решението на заложения проблем. Всеки от Вас може да се включи и да опита да нареди ребуса по начин, който да спаси Алисия от сполетелите я беди.
Заповядайте, очакваме Ви!🎭
Кога: 12.10.2023 г. 15:00 ч.;
Къде: Зала “Сливен”;
Вход: Свободен.

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!