Нова Нагласа

Театрално-социалната формация „Театър Цвете“

„НОВА НАГЛАСА“, ЕДИН ПРОЕКТ НА ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ“ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10 А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ДОГОВОР № 25-00-30/12.07.2023 Г.

Вече няколко години светът, който ни заобикаля, е враждебен, ограничаващ и непредсказуем. Особено тежки са последиците, които тази задушаваща атмосфера нанася на младите хора. Те
изпадат в небалансирано психическо състояние на гневна безпомощност и бeзполезност – база за различни прояви на рисково поведение: неовладяно раздразнение, безкритично предоверяване, апатична пасивност или опит за бягство от реалността. Основна цел на нашия проект е да стимулираме израстването на младежите-участници като осъзнати инициатори на позитивни социални промени сред младежта, водещи до развитие на гражданското общество в България.

Специфични цели на проекта:

 • Създаване на благоприятни условия за социално приобщаване на млади хора от различна географска, демографска и етническа принадлежност;
 • Провеждане на неформално обучение на участниците по Конвенцията за правата на човека;
 • Идентифициране на важни според участниците проблеми;
 • Алармиране за негативните последици от липсата на ангажираност в разрешаването на касаещите ги проблеми;
 • Мотивиране на участниците за доброволчески труд с цел иницииране на младежка активност в разрешаване на социални проблеми;
 • Провеждане на неформално обучение на младежи-обучители на свои връстници за предотвратяване на рисково поведение в различни социално-проблемни ситуации чрез средствата на театъра;
 • Подкрепа на доброволчески младежки културни инициативи на местно и общинско ниво за повишаване на гражданската активност на младите хора;
 • Неформално обучение на младежките работници в добри европейски практики за работа с млади хора с цел повишаване на ефективността на тяхната дейност;
 • Изграждане на трайни връзки между младежки работници от различни краища на страната за обмяна на идеи и взаимодействие.

Дейности за постигане на целите:

 • Управление и администриране на проекта;
 • Мерки за информираност и публичност за програмата и проекта;
 • Първи лагер – обучение по Конвенцията за правата на човека;
 • Театрални консултации;
 • Втори лагер – обучение по форум театър и фестивал;
 • Финализиращи събития – младежки представления и Кръгли маси по места.

Очаквани резултати:

 • Информираност и публичност за Програмата и проекта;
 • Придобиване на нови познания и умения от участниците;
 • Обучени 80 младежи и 16 младежки работници, създадени 8 ФТ спектакъла и 8 кръгли маси.

Въздействие върху общността:

 • Намаляване на проявите на рисково поведение сред младежите;
 • По-широка подкрепа на младежки изяви от страна на общинската управа;
 • Нарастване броя на желаещите дасе включат в новото начинание.

"В защита на нашите права"

Моменти от първи лагер 23-27 юли 2023г. гр. Чепеларе

Локални премиери

Форум театралните премиери през месец октомври

Локална премиера в с. Бистрица общ. Дупница

Време е младежите от с. Бистрица да покажат своето форум-театрално представление пред местна публика. “Васко Въшката” е младежки казус за насилието в училище и ненавистта към различните. Младо момче е подложено на системен тормоз от съученици заради социалното си положение. Какво се случва с Васко и до къде ще ескалира ситуацията – елате и вижта на 07 октомври 2023г. в НЧ “Светлина-1927” от 17:00 часа. Веднага след представлението ще се проведе кръгла маса за представители на общинската администрация, МКБППМН, Младежки парламент, родители, психолози, инспектори детска педагогическа стая, журналисти и др. заинтересовани лица, в която участниците и водещите експерти ще изложат впечатления и факти от съвместната работа по проекта.

Вход свободен

Локална премиера в гр. Сливен

“Алисия в страната на веществата” по провокиращ, лесен за възприемане и интерактивен начин онагледява вредата от употребата на наркотични вещества сред подрастващите. Краят на пиесата, по правило във форум-театъра, е пагубен за някои от персонажите. Дали обаче може да се промени случващото се така, че краят да е позитивен? Това зависи само и единствено от Вас, публиката, която трябва да даде решението на заложения проблем. Всеки от Вас може да се включи и да опита да нареди ребуса по начин, който да спаси Алисия от сполетелите я беди.
Заповядайте, очакваме Ви!🎭
Кога: 12.10.2023 г. 15:00 ч.;
Къде: Зала “Сливен”;
Вход: Свободен.

Локална премиера в гр. Русе

Градски Капан

13.10.2023г. 17:00 Доходно здание зала “Слави Шкаров”

Това е историята на Зара – тийнейджърка, дошла от малкото село в големия град. Търсейки нови приятелства, жадувайки да се впише в новата среда, тя попада в рискови ситуации. Ще намери ли щастието, което търси, или шумният разблуден град ще погълне още една невинна човешка душа?
На 13.10.2023г. в камерна зала на Доходното здание в гр.Русе публиката на форум представлението на учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ научи края на тази история. Осъществена съвместно с театър „ Цвете“, пиесата „ Градски капан“ представляваше заключителен етап на проект „ Нова нагласа“, реализиран с финансирането на Министерството на младежта и спорта.
Актьорите от театралната трупа към Дойче шуле с художествен ръководител Кръстина Иванова поеха това предизвикателство още през лятото, когато участваха в 2 обучителни лагера в гр.Чепеларе заедно с ученици от 7 града в България.
Темата на пиесата беше обвързана с една много болезнена тема в нашето общество – темата за наркотичните зависимости и агресията сред младите хора.
Поставяйки този проблем на сцената, актьорите накараха публиката да се замисли за начините на неговото решение и да формира активна гражданска позиция.
Официални гости на нашето представление бяха: г-н Димитър Недев – заместник-кмет на Община Русе, д-р Росица Георгиева – началник на РУО – гр.Русе, г-жа Искра Иванова – директор на СУПНЕ“ Фридрих Шилер“, г-жа Татяна Кюранова – секретар на комисията за борба с противообществени прояви – гр.Русе, г-жа Таня Тодорова – началник на отдел „ Образование, спорт и младежки дейности“ – Община Русе, г-жа Теодора Траянова – Общински Младежки Дом – гр.Русе, г-жа Христина Тихова – психолог в Превантивно- информационния център по наркотични вещества – гр.Русе, г-жа Лидия Янкова – председател на обществения съвет на СУПНЕ“ Фридрих Шилер“, г-жа Жулиета Иванова – педагогически съветник. Събитието беше посетено и от представител на Министерството на младежта и спорта, който оцени високо работата на нашите ученици по проекта.
Форум театралното представлениепродължи повече от час и половина и достави на всички негови участници много положителни емоции, но и подтикна към размисъл да търсим с нова нагласа алтернативни решения на проблемите в българското общество. Представителите на различните институции в гр.Русе обещаха на участниците да им предоставят и други сцени, за да продължат със своето дело – да насърчават връстниците си заедно да търсят решения на проблемите, с които се сблъскват ежедневно, и да продължат да бъдат осъзнати инициатори на позитивни социални промени.
Дерзайте, млади хора!

Локална премиера в гр. Гоце Делчев

“ЦЕНАТА НА ИЗБОРА”

„Цената на избора“ е една история за това, как един невинен летен романс може да се превърне в ужасяваща беда. Една история, която може да се случи със всяко момиче и която ни напомня колко важно е да правим правилните избори. Заповядайте, очакваме Ви!🎭
Кога: 06.11.2023 г. 13:00ч.
Къде: Читалище “Просвета”
Вход: Свободен.

Локална премиера в гр. Кърджали

“НАСЛЕДЕНИ СЕНКИ”

Заповядайте, очакваме Ви!🎭
Кога: 06.11.2023 г. 14:00ч.
Къде: ОДК
Вход: Свободен.
НАСЛЕДЕНИ СЕНКИ е форум театрално представление на тема: домашно насилие
Къде си? С кога си? Прибирай се веднага! Колко пъти съм ти казвал… ще те убия!
Чували ли сте подобни скандални реплики отвъд стените на домовете си? Какво се случва зад вратите на хората не ви интересува? Имате си свои проблеми. А може би и вие сте обект на домашно насилие, но не сте го осъзнали или търпите заради децата.
Насилието е болест, която поразява всички. Отговорността за вашето щастие е смазващ товар върху раменете на децата ви. Дете, което товарим да живее в дом с насилие се превръща или в жертва или в насилник. Трети вариант няма. Не превръщайте насилието в норма, ако не искате вашите деца да наследят сенките ви!

Интервю за БНР-Кърджали

Локална премиера в гр. Златоград

“ИЗ ЖИВОТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ”

Заповядайте, очакваме Ви!🎭
Кога: 08.11.2023 г. 17:30ч.
Къде: ОНЧ “просвета – 1908”
Вход: Свободен.

Локална премиера в гр. Чепеларе

“Ти си просто една жена”

Заповядайте, очакваме Ви!🎭
Кога: 11.11.2023 г. 18:00 ч.
Къде: НЧ “Родопска Искра”
Вход: Свободен.

Локална премиера в гр. Ямбол

“ПОГРЕШЕН ИЗБОР”

Докъде се простират мечтите ни? Какво можем да спечелим или изгубим търсейки начин да се забавляваме? Кои са препъни камъните и вслушваме ли се в хората около нас? Това е историята на Ани и Дани, две тийнейджърки, които преживяват своя кошмар наяве.
„Погрешен избор“ е форум-театрален спектакъл на тема човешките права.
Заповядайте в Голяма зала на община Ямбол на 13.11.2023 от 13:30
Вход свободен!!!

Абонирайте се за бюлетина на

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”

Бъдете в час с предстоящите събития!

Запитване

Търси
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!