Архив

Дейности, които Театър Цвете е осъществил назад във времето
 • All
 • Арт терапия
 • Гражданско образование
 • Общности
 • Социални проекти
 • Спектакли
 • Тренинги
 • Тормоз и злоупотреба

  Резюме: Проектът ще да бъде реализиран в продължение на 32 месеца (от 01-09-2018 до 30-04-2021) от консорциум от 7 партньорски организации от 6 различни страни (Унгария, Румъния, България, Франция, Португалия и Дания) и асоцииран партньор, ръководени от FSZK НПО, Унгария. Основната цел на проекта е да подпомогне ежедневната работа на педагозите за предотвратяване на различни […]
 • Око на художник, душа на поет

  с подкрепата на Министерството на Културата Спектакълът „Oко нa художник, душа на поет“ е изграден върху разказите „По жътва”, „Задушница”, „Косачи” и „На оня свят”, включени в учебната програма по литература в основен и среден етап на образование. Замислен е с цел да повиши интереса на учениците към творчеството на Елин Пелин, както и да […]
 • Насилие в училище

  Театър “Цвете” предлага пет форум театрални спектакъла, свързани с различни форми на насилие, подходящи за различни възрастови групи. Форум театърът е театрална игра, в която актьорите представят проблемна ситуация. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения за облекчаването ѝ. Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват […]
 • „Цветни сенки“

  Съфинансиран от програма „Култура“ на Столична община Партньорският проект на СНЦ ”Театър Цвете” и Фондация „Инициатива за здраве” предвижда провеждане на иновативно неформално здравно образование на 800-1000 подрастващи между 13 и 18 години, целящо предотвратяване употребата на >наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ, чрез включването им във форум театрално представление […]
 • Урок по емпатия

  с подкрепата на Министерството на Културата Реализира се с финансовата подкрепа на Министерството на Културата, спечелена чрез конкурс   Разпространението на кукления форум театрален спектакъл “Летящият рицар“ сe провежда с цел превенция на насилието в училище сред ученици от началния етап на основното образование Кукленият форум театрален спектакъл „Летящият рицар“ представя историята на едно момче […]
 • Развитие на аудиторията на хората с увреден слух в България

  Подкрепен от НФК, програма „Публики“, договор № 122-P–18–ORG1620-23 /18.09.2018 Mаркетингова стратегия за разпространение на готовия иновативен жесто-словесен спектакъл „Граници”. Производство на листовки и плакати, разпространявани от центрове на Съюз на глухите в гр. Стара Загора, Бургас, Ямбол и София. Дигитална рекламна кампания в социалната мрежа Фейсбук. Развиване на активна комуникация с публиките […]
 • Превенция от насилие в училище

  финансирано от РКБППМН – район „Младост“ Театър “Цвете” предлага пет форум театрални спектакъла (външен линк), свързани с различни форми на насилие, подходящи за различни възрастови групи. Форум театърът е театрална игра, в която актьорите представят проблемна ситуация. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения за облекчаването й. Форум […]
 • Кампания „Театър срещу насилието 2018“

  На фестивала „Театър срещу насилието”, проведен на 26.11.2018 в Университетския театър „Алма Алтер” бяха представени 4 форум театрални спектакъла. В края на 2017г. Театър „Цвете” обяви намерението си да проведе Кампания „ТЕАТЪР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО” на среща с директори на столични училища и представители на местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни […]
 • Кой да бъде цар?

  с подкрепата на програма „Земеделие и развитие на селските райони 2014-2020” на Европейската Комисия. Куклена приказка с участието на публиката за деца от 3 до 10 години Спектакълът учи малките зрители колко е важно хората да се грижат за природата, за да може природата да се грижи за тях. Те получават множество възможности за участие […]
 • „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“

  Програма „Еразъм +“ 2014-2020 Ключово действие 2: Проекти за стратегическо партньорство „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“ СПОРАЗУМЕНИЕ № 2016-1-PL01-KA204-026320 (4) Резюме на проекта Проектът „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чужденците“ предприема действия от името на различни групи в неравностойно положение, […]
 • Смесване на публики чрез изкуство

  с подкрепата на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия Създаването на възможност за равноправно включване на хора с увреждания в изкуството като изпълнители или публика, е общоевропейски проблем, който занимава многобройни организации, всяка от които – със специфични задачи и открития. Проблемът касае много хора, поради което партньорското взаимодействие между тях е много целесъобразно и […]
 • Куклени тържества в Родопите

  с подкрепата на фондация „Пловдив заедно 2019“ Проектът е финансиран от фондация “Пловдив-2019″, направление „Читалища: общностно участие и иновации“ и се реализира в сътрудничество с: ЕООД „Балканида“, НЧ “Родопска искра – 1880″ и НЧ “Никола Вапцаров – 1936″ Проектът включва гостуване на три интерактивни куклени представления на сцените на НЧ „Родопска искра – 1880“ в […]
 • „Различни заедно“

  От началото на месец септември 2016 година в Столична община район „Подуяне“ се изпълнява проект „Различни заедно“, финансиран от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционнни фондове с подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0066 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на проекта е Столична община район „Подуяне“, […]
 • „Летящият рицар“

  Спектакълът е реализиран със съфинансиране от Столична програма „Култура” в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион Европейска столица на културата – 2019 г. Кукленият спектакъл «Летящият рицар» представя историята на едно момче с необикновено развихрена фантазия. Съучениците му не го приемат поради неговата различност. А възрастните са потънали в собствените си проблеми. Случващото […]
 • Дозата

  форум театрално представление за ученици над 12 години Петър е на 17 години. Учи и сам се бори с живота в големия град. За първи път се влюбва истински и за момичето си е готов на всичко. За съжаление Лина е зависима от наркотици. За да ѝ помогне когато е в криза, Петър извършва кражба. […]
 • В защита на нашите права

  Тренинг на педагози за провеждане на oбучение по Конвенцията за правата на детето чрез арт и драма техники С подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на EИП 2009 – 2014
 • „НИЕ И ТО“

  Кокилен куклен спектакъл за възпитание на най-малките в толерантност
 • EUPIN

  Европейско партньорство за работа с хора в риск от социално изключване. Проектът се фокусира върху основните проблеми, съдържащи се в насоките на „Европа 2020“ – приобщаващ растеж в икономиката, който се характеризира с висока степен на заетост и осигуряване на икономическо, социално и териториално сближаване; борбата срещу бедността и социалното изключване. Проектът включва следните цели: […]
 • EDUCATHE+

  EDUCATHE + Образователният театър – център на интеграция и доказване на работен потенциал на хора с увреждания Финансиран от програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт (Erasmus +), EDUCATHE + е партньорски проект на осем организации от шест страни-членки на ЕС и една партньорска страна, които се стремят заедно към подобряване на заетостта […]
 • „Кукли срещу насилието“

  Превенция на насилие между връстници. Изнасяне на кукленото форум театрално представление пред ученици начален етап в столични квартали с преобладаващо ромско население. С подкрепата на Столична програма „Култура“ 2015 със съдействието на МВР 14.04.2015. Стартира проект срещу насилието в училищата Проектът се реализира с активното участие на ГДНП и съдействието на Столичната община Инициативата е […]
 • „САБЯТА НА ЩУРЧЕТО“

  по едноименната приказка на Петя Караколева съвместно с театър „АМАДЕУС“ Весела куклена история против насилието за деца от 3 до 6-годишна възраст, с пряко включване на публиката в спектакъла. Де се е чуло и видяло Щурче да не иска да свири на своята цигулка, а да размахва лъка си като сабя? С нас и ще […]
 • „A aко това беше ти ?!“

  Подготовка и представяне на ученически форум театрални представления по вълнуващи участниците проблеми. С подкрепата на Столична програма „Култура“ 2014 Ученици от основен училищен курс на 42 ОУ “Хаджи Димитър”, 44 СОУ “Неофит Бозвели” и 95 СОУ “Проф. Иван Шишманов” – район Подуяне през първите две седмици на декември ще представят театрални спектакли, създадени по проблеми, […]
 • „Tи решаваш!“

  създдаване на форум театрален спектакъл против насилието между връстници за деца от 9 до 13 год. С подкрепата на Министерството на Културарата създаване на форум театрален спектакъл против насилието между връстници за деца от 9 до 13 год. Днес насилието в училище до такава степен е станало ежедневие, че учениците често не го забелязват. Все […]
 • „Студио „Документален театър“

  Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско образование на връстници от връстници С подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи» Проектът се осъществи благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга”, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ и Фондация „Велукс“ Кога? 01.04.2011 – 01.10.2013 Къде? В четири […]
 • 3-дневен тренинг „Възможни приложения на игрови арт техники в педагогическата практика”

  проведен в рамките на проект “Студио ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР” с подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи»
 • Партньор в проект “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

  на СОУ «В.Воденичарски» – с. Хайредин, обл. Враца Проект на Министерството на Образованието След сценката кметът заплаши с уволнение една учителка, а шофьорът още плаши, че след като е уволнил директорката, ще уволни още четири учителки…Сценката със заглавие „БЪЛГАРСКАТА УЧАСТ“ е представена на срещата учители-родители във връзка с финалните дейности по проекта. Същия проект, по […]
 • Проект „Говорилници.Pro“ на фондация „Смарт“

  подготовка за успешната професионална реализация. Партньори – Фасилитатори на практическите занимания за придобиване на знания и умения как да се реализират на пазара на труда С подкрепата на програма „Младеж“.