Архив

Дейности, които Театър Цвете е осъществил назад във времето
 • All
 • Арт терапия
 • Гражданско образование
 • Общности
 • Социални проекти
 • Спектакли
 • Тренинги
 • Око на художник, душа на поет

  с подкрепата на Министерството на Културата Спектакълът „Oко нa художник, душа на поет“ е изграден върху разказите „По жътва”, „Задушница”, „Косачи” и „На оня свят”, включени в учебната програма по литература в основен и среден етап на образование. Замислен е с цел да повиши интереса на учениците към творчеството на Елин Пелин, както и да …

  Око на художник, душа на поет Read More »

 • Тормоз и злоупотреба

  Резюме: Проектът ще да бъде реализиран в продължение на 32 месеца (от 01-09-2018 до 30-04-2021) от консорциум от 7 партньорски организации от 6 различни страни (Унгария, Румъния, България, Франция, Португалия и Дания) и асоцииран партньор, ръководени от FSZK НПО, Унгария. Основната цел на проекта е да подпомогне ежедневната работа на педагозите за предотвратяване на различни …

  Тормоз и злоупотреба Read More »

 • Насилие в училище

  Театър “Цвете” предлага пет форум театрални спектакъла, свързани с различни форми на насилие, подходящи за различни възрастови групи. Форум театърът е театрална игра, в която актьорите представят проблемна ситуация. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения за облекчаването ѝ. Форум театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват …

  Насилие в училище Read More »

 • “Цветни сенки”

  Съфинансиран от програма „Култура“ на Столична община Партньорският проект на СНЦ ”Театър Цвете” и Фондация „Инициатива за здраве” предвижда провеждане на иновативно неформално здравно образование на 800-1000 подрастващи между 13 и 18 години, целящо предотвратяване употребата на >наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ, чрез включването им във форум театрално представление …

  “Цветни сенки” Read More »

 • Урок по емпатия

  с подкрепата на Министерството на Културата Реализира се с финансовата подкрепа на Министерството на Културата, спечелена чрез конкурс   Разпространението на кукления форум театрален спектакъл “Летящият рицар“ сe провежда с цел превенция на насилието в училище сред ученици от началния етап на основното образование Кукленият форум театрален спектакъл “Летящият рицар” представя историята на едно момче …

  Урок по емпатия Read More »

 • Развитие на аудиторията на хората с увреден слух в България

  Подкрепен от НФК, програма „Публики“, договор № 122-P–18–ORG1620-23 /18.09.2018 Mаркетингова стратегия за разпространение на готовия иновативен жесто-словесен спектакъл „Граници”. Производство на листовки и плакати, разпространявани от центрове на Съюз на глухите в гр. Стара Загора, Бургас, Ямбол и София. Дигитална рекламна кампания в социалната мрежа Фейсбук. Развиване на активна комуникация с публиките …

  Развитие на аудиторията на хората с увреден слух в България Read More »

 • Превенция от насилие в училище

  финансирано от РКБППМН – район „Младост“ Театър “Цвете” предлага пет форум театрални спектакъла (външен линк), свързани с различни форми на насилие, подходящи за различни възрастови групи. Форум театърът е театрална игра, в която актьорите представят проблемна ситуация. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения за облекчаването й. Форум …

  Превенция от насилие в училище Read More »

 • Кампания „Театър срещу насилието 2018“

  На фестивала „Театър срещу насилието”, проведен на 26.11.2018 в Университетския театър „Алма Алтер” бяха представени 4 форум театрални спектакъла. В края на 2017г. Театър „Цвете” обяви намерението си да проведе Кампания „ТЕАТЪР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО” на среща с директори на столични училища и представители на местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни …

  Кампания „Театър срещу насилието 2018“ Read More »

 • Кой да бъде цар?

  с подкрепата на програма „Земеделие и развитие на селските райони 2014-2020” на Европейската Комисия. Куклена приказка с участието на публиката за деца от 3 до 10 години Спектакълът учи малките зрители колко е важно хората да се грижат за природата, за да може природата да се грижи за тях. Те получават множество възможности за участие …

  Кой да бъде цар? Read More »

 • „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“

  Програма „Еразъм +“ 2014-2020 Ключово действие 2: Проекти за стратегическо партньорство „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“ СПОРАЗУМЕНИЕ № 2016-1-PL01-KA204-026320 (4) Резюме на проекта Проектът „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чужденците“ предприема действия от името на различни групи в неравностойно положение, …

  „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“ Read More »

 • Смесване на публики чрез изкуство

  с подкрепата на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия Създаването на възможност за равноправно включване на хора с увреждания в изкуството като изпълнители или публика, е общоевропейски проблем, който занимава многобройни организации, всяка от които – със специфични задачи и открития. Проблемът касае много хора, поради което партньорското взаимодействие между тях е много целесъобразно и …

  Смесване на публики чрез изкуство Read More »

 • Куклени тържества в Родопите

  с подкрепата на фондация „Пловдив заедно 2019“ Проектът е финансиран от фондация “Пловдив-2019″, направление „Читалища: общностно участие и иновации“ и се реализира в сътрудничество с: ЕООД „Балканида“, НЧ “Родопска искра – 1880″ и НЧ “Никола Вапцаров – 1936″ Проектът включва гостуване на три интерактивни куклени представления на сцените на НЧ „Родопска искра – 1880“ в …

  Куклени тържества в Родопите Read More »

 • “Различни заедно”

  От началото на месец септември 2016 година в Столична община район „Подуяне“ се изпълнява проект „Различни заедно“, финансиран от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционнни фондове с подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0066 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на проекта е Столична община район „Подуяне“, …

  “Различни заедно” Read More »

 • “Летящият рицар”

  Спектакълът е реализиран със съфинансиране от Столична програма „Култура” в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион Европейска столица на културата – 2019 г. Кукленият спектакъл «Летящият рицар» представя историята на едно момче с необикновено развихрена фантазия. Съучениците му не го приемат поради неговата различност. А възрастните са потънали в собствените си проблеми. Случващото …

  “Летящият рицар” Read More »

 • Дозата

  форум театрално представление за ученици над 12 години Петър е на 17 години. Учи и сам се бори с живота в големия град. За първи път се влюбва истински и за момичето си е готов на всичко. За съжаление Лина е зависима от наркотици. За да ѝ помогне когато е в криза, Петър извършва кражба. …

  Дозата Read More »

 • “НИЕ И ТО”

  Кокилен куклен спектакъл за възпитание на най-малките в толерантност
 • В защита на нашите права

  Тренинг на педагози за провеждане на oбучение по Конвенцията за правата на детето чрез арт и драма техники С подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на EИП 2009 – 2014
 • EUPIN

  Европейско партньорство за работа с хора в риск от социално изключване. Проектът се фокусира върху основните проблеми, съдържащи се в насоките на „Европа 2020“ – приобщаващ растеж в икономиката, който се характеризира с висока степен на заетост и осигуряване на икономическо, социално и териториално сближаване; борбата срещу бедността и социалното изключване. Проектът включва следните цели: …

  EUPIN Read More »

 • EDUCATHE+

  EDUCATHE + Образователният театър – център на интеграция и доказване на работен потенциал на хора с увреждания Финансиран от програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт (Erasmus +), EDUCATHE + е партньорски проект на осем организации от шест страни-членки на ЕС и една партньорска страна, които се стремят заедно към подобряване на заетостта …

  EDUCATHE+ Read More »

 • “Кукли срещу насилието”

  Превенция на насилие между връстници. Изнасяне на кукленото форум театрално представление пред ученици начален етап в столични квартали с преобладаващо ромско население. С подкрепата на Столична програма „Култура“ 2015 със съдействието на МВР 14.04.2015. Стартира проект срещу насилието в училищата Проектът се реализира с активното участие на ГДНП и съдействието на Столичната община Инициативата е …

  “Кукли срещу насилието” Read More »

 • “САБЯТА НА ЩУРЧЕТО”

  по едноименната приказка на Петя Караколева съвместно с театър „АМАДЕУС“ Весела куклена история против насилието за деца от 3 до 6-годишна възраст, с пряко включване на публиката в спектакъла. Де се е чуло и видяло Щурче да не иска да свири на своята цигулка, а да размахва лъка си като сабя? С нас и ще …

  “САБЯТА НА ЩУРЧЕТО” Read More »

 • “A aко това беше ти ?!”

  Подготовка и представяне на ученически форум театрални представления по вълнуващи участниците проблеми. С подкрепата на Столична програма „Култура“ 2014 Ученици от основен училищен курс на 42 ОУ “Хаджи Димитър”, 44 СОУ “Неофит Бозвели” и 95 СОУ “Проф. Иван Шишманов” – район Подуяне през първите две седмици на декември ще представят театрални спектакли, създадени по проблеми, …

  “A aко това беше ти ?!” Read More »

 • „Tи решаваш!“

  създдаване на форум театрален спектакъл против насилието между връстници за деца от 9 до 13 год. С подкрепата на Министерството на Културарата създаване на форум театрален спектакъл против насилието между връстници за деца от 9 до 13 год. Днес насилието в училище до такава степен е станало ежедневие, че учениците често не го забелязват. Все …

  „Tи решаваш!“ Read More »

 • „Студио „Документален театър“

  Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско образование на връстници от връстници С подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи» Проектът се осъществи благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга”, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ и Фондация „Велукс“ Кога? 01.04.2011 – 01.10.2013 Къде? В четири …

  „Студио „Документален театър“ Read More »

 • 3-дневен тренинг „Възможни приложения на игрови арт техники в педагогическата практика”

  проведен в рамките на проект “Студио ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР” с подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи»
 • Партньор в проект “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

  на СОУ «В.Воденичарски» – с. Хайредин, обл. Враца Проект на Министерството на Образованието След сценката кметът заплаши с уволнение една учителка, а шофьорът още плаши, че след като е уволнил директорката, ще уволни още четири учителки…Сценката със заглавие „БЪЛГАРСКАТА УЧАСТ“ е представена на срещата учители-родители във връзка с финалните дейности по проекта. Същия проект, по …

  Партньор в проект “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” Read More »

 • Проект „Говорилници.Pro“ на фондация „Смарт“

  подготовка за успешната професионална реализация. Партньори – Фасилитатори на практическите занимания за придобиване на знания и умения как да се реализират на пазара на труда С подкрепата на програма „Младеж“.
 • Интерактивен куклено-драматичен спектакъл

  Създаване на интерактивен куклено-драматичен спектакъл за възпитание на ненасилие и толерантност С подкрепата на Столична програма “Култура” Насилието в училище вече е толкова често, че децата свикват с него, започват да не го забелязват. Не могат да свикнат само жертвите; обикновено тези, които привличат вниманието със своята различност.. Обучението в училище е отдавна остаряло – …

  Интерактивен куклено-драматичен спектакъл Read More »

 • Обновителен 3-дневен тренинг по форум театър

  за обновен състав на младежкия театрално-дискусионен клуб «Осем +» гр. Търговище Местно финансиране
 • „Социално включване на ромите в България”– 2

  С подкрепата на Фондации «Отворено Общество», програма «Изкуство и култура» Кога? декември, 2012 – август, 2013   Къде? село Долни Цибър, обл.Враца   Какво? Проект #OR2012-0888 е естествено предължение на работата ни в с. Долни Цибър през 2011-2012 год Проектната театрална дейност върви съвместно с тая по проект ‘Успех’ на МОНМ, така че двете взаимно …

  „Социално включване на ромите в България”– 2 Read More »

 • „Социално включване на ромите в България” – 1

  С подкрепата на Фондации «Отворено Общество», програма «Изкуство и култура» Кога? 01.09.2011 – 31.08.2012 Къде? село Долни Цибър, обл.Враца Какво? Бяхме определили целта на проекта като “Реализиране на програма от театрални дейности, представящи ромската култура и способността на хората от ромски произход на цялото общество”. Планирахме да съберем любимите истории, които бабите в селото разказват …

  „Социално включване на ромите в България” – 1 Read More »

 • Студио „Документален театър”

  Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско образование на връстници от връстници. Проектът се осъществен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга”, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ и Фондация „Велукс“ Кога? 01.04.2011 – 01.10.2013 Къде? В четири училища на район Подуяне, София Какво? С активното …

  Студио „Документален театър” Read More »

 • „Там, където има насилие“

  Усвояване на нови драма –техники; Подготвяне и разпространение на театралнa програмa за превенция на насилието между подрастващи С подкрепата на ЕК – програма „Дафне III“ Международният проект се осъществява благодарение на финансиране от програма Дафне III на Европейския Съюз Водеща организация: Káva Drama / Theatre in Education Company – Унгария Партньор: Sigma Art – Румъния …

  „Там, където има насилие“ Read More »

 • „С отворено сърце“

  Международно проучване на възможностите за приложение на разлините видове изкуства като средство за социализация на различни маргинализирани групи. С подкрепата на Програма за учене през целия живот – Грундтвиг Къде? Португалия, Полша, Италия, Литва, България Кога? 1 септември, 2009 – 1 септември, 2011 Какво? Международно проучване на възможностите за приложение на разлините видове изкуства като …

  „С отворено сърце“ Read More »

 • „Арт-социален детски център“

  Социализиращи арт-занимания на 3 групи деца с различни специални нужди (слухови, зрителни и интелектуални) и други техни връстници. С подкрепата на фонд за подкрепа на НПО -България Работа с деца със специални образователни потребности Къде? СОУДНЗ «Луи Браил», 28 СОУ «Алеко Константинов, 4то ПУ «Проф.Д.Кацаров» София Кога? 1 април, 2009 – 30 юни, 2010 Какво? …

  „Арт-социален детски център“ Read More »

 • „Изкуство с различие“

  Международен проект на театрални компании, работещи с хора с увреждания С подкрепата на ЕС – програма “Култура 2007- 2013” Работа с деца със специални образователни потребности Къде? Италия, Унгария, Великобритания (Шотландия), Германия, България Кога? 1 октомври, 2008 – 30 юни, 2010 Какво? Театрални занимания за създаване на спектакъл със хора със специални нужди. Национални и …

  „Изкуство с различие“ Read More »