Преодоляване на проблемите, предиз…

Преодоляване на проблемите, предизвикани от непредвидената ситуация в страната След неколкократни промени в датите на срещите и последни уговорки, училищата в Казанлък и Търговище попадат под карантина и се налага смяна на участниците. На тяхно място включваме Обединено училище „Йордан Йовков“ от Пловдив и Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н.Й.Вапцаров“ в Чепеларе. […]

Преодоляване на проблемите, предиз… Read More »