Упражнявай правата си със знания и творчество”

Фестивал “Моето мнение има значение”

На 02 юли 2021г. от 17:00 часа в НЧ “Родопска искра” се проведе театралния фетивал “Моето мнение има значение”. В него участниците в проекта “Упражнявай правата си със знания и творчество” представиха пред местната общественост изготвените от тях с помощта на обучителие от Театър “Цвете”, форум театрални представления “Златоградски клеп” – форум театрално представление на […]

Фестивал “Моето мнение има значение” Read More »