Европейска младежка фондация

2004 - Като пръсти на ръка

Форум-театрално представление в защита на човешките права на фестивала на изкуствата „Аполония“ с участието на младежи с различни затруднения и младежки лидери от България, Македония и Сърбия

С подкрепата на Европейската Младежка Фондация, Страсбург

Кога?

Септември, 2004

Къде?

Созопол, България

Какво?

Една седмица младежи с различна сензитивност за света, но еднаква активност в живота живяха заедно, споделяха проблеми и мечти, плакаха и пяха…

В процеса на работа най-болезнени теми за групата се оказаха домашното насилие, проблемите между различните генерации, неразбирането на „специалните нужди“ от страна на обществото. Работейки по различни ситуации по темата „ние и насилието“, използвайки различни театрални техники, младежите създадоха и представиха на международния фестивал а изкуствата „Аполония“ спектакъла „Като пръсти на ръка“. В неразривно включените в него дискусии са включиха ученици от Созополските училишща.

Фондация „Аполония“ изрази желание артистични изяви на хора с увреждания в бъдеще да намират място на всяко нейно издание.

ДНЕВНИК:

РЪЦЕТЕ СЕ УТВЪРДИХА КАТО РАВНОСТОЙНО НА РЕЧТА ИЗРАЗНО СРЕДСТВО В ГРУПАТА. ДЕМОНСТРИРАХМЕ ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИТЕ, ИЗГОВАРЯЙКИ С ДОБРА АРТИКУЛАЦИЯ ПРАВИЛАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ. МНОГО ОТ ТЯХ МЛАДЕЖИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА ИЗПЪЛНЯТ СЪС ЗАТВОРЕНИ ОЧИ.

Като пръсти на ръка Като пръсти на ръка Като пръсти на ръка Като пръсти на ръка

Като пръсти на ръка Като пръсти на ръкаКато пръсти на ръка Като пръсти на ръка

Като пръсти на ръка Като пръсти на ръка Като пръсти на ръка Като пръсти на ръка