София Лого

2015 - “Кукли срещу насилието”

Превенция на насилие между връстници. Изнасяне на кукленото форум театрално представление пред ученици начален етап в столични квартали с преобладаващо ромско население.

С подкрепата на Столична програма „Култура“ 2015 със съдействието на МВР

14.04.2015. Стартира проект срещу насилието в училищата

Проектът се реализира с активното участие на ГДНП и съдействието на Столичната община

Инициативата е предложена и развита от Театър “Цвете” в сътрудничество с ГДНП. Под наслов “Кукли срещу насилието” проектът залага на превенция на насилието в училищата. За целта е подготвен интерактивен куклен театрален спектакъл “Летящият рицар”, който до края на годината ще могат да видят децата от началния курс на общо 15 столични училища от кварталите: „Орландовци“, „Факултета“, „Христо Ботев“, „Ботунец“, „Филиповци“, „Кремиковци“ и „Дружба“. Днес, на първото представление, служители на ГД”Национална полиция” раздадоха на детската публика специално изработен флайер, в който са описани основните правила за безопасност от насилие.
Идеята на кампанията е театралният спектакъл да провокира учениците, а чрез тях и родителите, към осмисляне на личната отговорност и проблема с насилието в училище. Стремежът на организаторите е да помогнат в изграждането на поведенчески умения у децата във възрастовата група от 7 до 10 години – как да разпознават насилието в различните му форми и взаимно да се защитават, как да се държат в обществото, как да реагират в определени ситуации, как да решават конфликти на улицата. Проектът експериментира с формите на комуникацията и представя съдържанието си чрез активното участие на своята публика – децата. Чрез него се разчупва традиционната форма на „образователния театър” и се създава нова интерактивна форма за работа с деца, която залага на диалога, прякото общуване с тях и чрез поднасяне на леснодостъпна и запомняща се информация.

Кукли срещу насилието Кукли срещу насилието Кукли срещу насилието Кукли срещу насилието Кукли срещу насилието

На 7 декември, 2015г. пред учениците на 106 ОУ „Григорий Цамблак”, София, се състоя 15-тото представление на форум театралният куклен спектакъл „Летящият рицар” – последно за настоящия проект. Скъпи гости на представлението бяха кметът на община Подуяне, госпожа Ева Митова и заместник – кмета, госпожа Ани Бързанова.

Кукли срещу насилието Кукли срещу насилието Кукли срещу насилието

На сцената се преплетоха реалност и фантазия, за да стане по-разпознаваемо насилието, населило ежедневието на нашите деца. Шегичките, които разсмиват, често не са смешни за всички. В рамките на настоящия проект близо 1500 зрители от 7-10 години бяха емоционално съпричастни на тормозения техен връстник и мотивирани да потърсят начин да му помогнат да промени събитията към по-добър завършек. Ученето чрез правене и преживяване има силно и трайно възпитателно въздействие.

В края на представлението униформен служител на МВР се намесва в търсенето на решение. Така децата научават как и каква помощ могат да потърсят от полицията в подобни случаи.

След представлението се проведе заключителна пресконференция с представители на МВР, Театър „Цвете”, директори на столични училища и медии.