Европейски съюз - програма "Младеж"

2005 - „Куклиниада“

Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен в Испания

С подкрепата на ЕС – програма «Младеж»