Европейска младежка фондация

2005 - „Отвори очи!“ 3

Тренинг на треньори по превенция от трафика на хора на младежи от Македония, Босна и Херцеговина и България

С подкрепата на Европейска Младежка Фондация към Съвета на Европа – Страсбург