2013 - Проект „Говорилници.Pro“ на фондация „Смарт“

подготовка за успешната професионална реализация. Партньори Фасилитатори на практическите занимания за придобиване на знания и умения как да се реализират на пазара на труда

С подкрепата на програма „Младеж“.