2007 - „Всички на площада!“

Разпространение на уличното кокилно представление за толерантност «Ние и то» в мултиетнически региони на страната