Не допускай тормоз и насилие

Тест 1

Театър “Цвете” проведе първия тест на играта на 22.02. 2019 г. в 117-то СОУ „Св.Св.Кирил и Методи” в гр. Бухово – малък работнически град в покрайнините на София с преобладаващо ромско население. Подготовка: В предварителен разговор с директора на училището и училищния психолог представихме проекта и изразихме желанието си да проведем теста с 10 ученици […]

Тест 1 Read More »