2002 - „Артисти за мир на Балканите – 2002“

Разширяване на през-граничния театрален език на Балканскитв актьори чрез обмяна на опит на умения в сферата на физическия и куклен театър. – съвместен театрален проект с Bond Street Theatеr, Ню Йорк.
С подкрепата на Arts International