1994 - “Душата на предмета”

съвместна театрална дейност на домски деца, лишени от родителски грижи и други техни връстници

С подкрепата на благотворителен фонд ”Райна Кабаиванска”