Европейска младежка фондация

2004 - „Изкуство и мечти“

Фасилитиране на креативно куклено ателие на Международен младежки обмен в Матозиньош, Португалия

С подкрепата на ЕС – програма “Младеж”