2020 - 2021 - Око на художник, душа на поет

с подкрепата на Министерството на Културата
Спектакълът „Oко нa художник, душа на поет“ е изграден върху разказите „По жътва”, „Задушница”, „Косачи” и „На оня свят”, включени в учебната програма по литература в основен и среден етап на образование. Замислен е с цел да повиши интереса на учениците към творчеството на Елин Пелин, както и да помогне на тези, на които предстои матура. Изграден е на модулен принцип, като между разказите актьорите влизат в дискусия със зрителите, подпомагайки с въпросите си да осмислят посланието на автора и средствата, чрез които е постигнал това внушение.

Режисьор Режисура: Цвете Янева
Сценография и кукли: Силвия Стоянова
Музика: Влада Янева
 Участват Участват: Виолина Василева-Александрова,Ралица Стоянова, Екатерина Казакова, Георги Мавров, Мартин Ноев и Михаил Петров
Осветление и звук: Лари Проси